Aktualności

Biblioteka Narodowa ogłosiła rozpoczęcie realizacji Priorytetu 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” na rok 2019 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Wicepremier prof. dr hab. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, zatwierdził Regulamin Priorytetu 1 na rok 2019, ustalając jego budżet na 26,5 mln zł. Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Bibliotece Narodowej powierzono obowiązki Operatora Priorytetu.

Na stronie internetowej Biblioteki Narodowej w dziale poświęconym Programowi opublikowano treść Regulaminu oraz informacje bieżące dotyczące terminu naboru wniosków.