Aktualności

24.09.2021

Wystawa „Sztukmistrz. Norwid – rysunki” w Kordegardzie od poniedziałku

W stołecznej Kordegardzie – Galerii Narodowego Centrum Kultury 27 września otwarta zostanie ekspozycja pt. „Sztukmistrz. Norwid – rysunki”. Na ekspozycji zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt rysunków i grafik Cypriana Norwida, wybitnego poety i literackiego patrona roku.

„Ekspozycja zawiera kilkadziesiąt spośród ponad pięciuset szkiców i kilkudziesięciu rycin znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk oraz Biblioteki Narodowej” - czytamy w informacji przesłanej PAP przez rzecznika prasowego NCK Joannę Bancerowską.

Podkreślono, że „sylwetka luminarza polskiej literatury i tegorocznego patrona literackiego – ostatniego z czwórki wielkich romantyków, a jednocześnie prekursora poetyckiej nowoczesności, ale też samouka o rozległej wiedzy i zainteresowaniach – niezwykle pracowitego, zaczytanego – do dziś inspiruje”.

„»Narodowy artysta organizuje wyobraźnię, jak na przykład polityk narodowy organizuje siły stanu« - pisał Cyprian Norwid w »Promethidionie«. Nasza wystawa ukazuje mało znane oblicze genialnego poety i myśliciela. Zachęca do uważności i pobudza wrażliwość i otwartość na współczesne talenty. Potraktujmy losy Norwida jako memento dla nas samych, abyśmy z życzliwością odkrywali w dzisiejszej sztuce to, co ciekawe i inspirujące oraz dawali szanse młodym” – powiedział dyrektor NCK prof. Rafał Wiśniewski, cytowany w informacji.

Przypomniano, że „Cyprian Norwid, nazywany czasem patronem polskiej inteligencji, to także twórca teorii estetycznych, autor m.in. »Promethidiona« – poetyckiego traktatu filozoficznego o roli sztuki i artysty”. „Nie tylko pisał poezję, prozę, dramaty, ale również rysował, wykonywał grafiki, rzeźbił. Słowo i obraz były dla niego równoprawnymi formami ekspresji artystycznej, podobnie jak dla Blake'a czy Wyspiańskiego” - napisano na stronie NCK.

Zaznaczono, że „wystawa prezentuje Norwida jako artystę wszechstronnie utalentowanego, do którego twórczości sięgali późni wnukowie – wielcy mistrzowie słowa: Herbert, Różewicz, Baczyński, Białoszewski”.

„W Kordegardzie zgromadziliśmy unikatowy zespół prac znany dotąd niemal wyłącznie norwidologom. Jedynie pojedyncze ryciny prezentowano szerszej publiczności przy okazji wystaw tematycznych. Wystawa przedstawia czterdzieści dwie prace Norwida, w tym trzydzieści dziewięć rysunków i akwarel oraz trzy grafiki, powstałe od lat 40. XIX wieku aż do jego śmierci w 1883 roku” - napisano o wystawie.

Podkreślono, że „wybór jest reprezentatywny dla Norwida pod względem tematycznym”. „Na ekspozycję składają się autoportrety, portrety, sceny religijne, rodzajowe i satyryczne oraz kompozycje symboliczne. Mimo różnego czasu powstania i różnorodnych technik, rysunki wydają się stanowić jednorodny zespół ukazujący doskonały warsztat rysunkowy autora, potrafiącego zamknąć dzieła plastyczne w kilku lapidarnych liniach, a jednocześnie świetnego obserwatora” - czytamy w informacji.

„Poprzez prace prezentowane w Kordegardzie staramy się osadzić artystę w kontekście epoki, stąd przewaga szkiców z przedstawieniami współczesnych Norwidowi osób i sytuacji. Widzimy korowód postaci uchwyconych niekiedy z nutą ironii, drwiny, dowcipu. W swoich pracach Norwid ujawnia talent karykaturzysty, ironicznie, ale i ze smutkiem spoglądającego na rzeczywistość. Notatki rysunkowe Norwida stanowią poniekąd zapis wrażeń i stanów psychicznych – rodzaj monologu wewnętrznego, strumienia świadomości. Lekka kreska, humorystyczne ujęcia osób, zwierząt, czy postaci fantasmagorycznych ukazują inną twarz poety i filozofa” - napisano.

„Jako artysta wszechstronny Norwid nie mieścił się w koncepcji artysty dziewiętnastowiecznego” - oceniła kuratorka wystawy Katarzyna Haber. „Był przekonany o istnieniu kategorii prawdy obiektywnej, która przekracza granice mentalności epoki. Przez kontemplację piękna widział drogę do przybliżenia się do obiektywnej prawdy. A tak traktowana sztuka miała łączyć ducha z materią, a życie z teorią” - wyjaśniła.

Kurator wystawy - Katarzyna Haber z NCK.

Wernisaż ekspozycji - 27 września o godz. 18. Oprowadzanie kuratorskie odbędzie się 2 października w godz. 15-19 i 23 października w godz. 15-19. Wystawa potrwa do 24 października br. Jej organizatorami są Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz NCK.

źródło: PAP, Grzegorz Janikowski

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna