Aktualności

fot. BN
11.09.2023

Wystawa „Rośliny i ludzie. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej” uroczyście otwarta przez Małżonkę Prezydenta

8 września Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otworzyła i zwiedziła jako pierwszy gość wystawę w czytelniach Biblioteki Narodowej „Rośliny i ludzie. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej”. Pierwszej Damie towarzyszył Wojciech Kolarski minister w Kancelarii Prezydenta RP.

Wystawa – prezentująca między innymi rękopis Nad Niemnem – wydobywa niezbyt znany i może niedoceniany dziś aspekt pisarstwa Orzeszkowej: jej głęboką, pełną pasji i wiedzy relację z przyrodą, roślinami i ziołami, niesprowadzającą się jedynie do estetycznego zachwytu nad nadniemeńskim krajobrazem, lecz także o charakterze naukowego dociekania, badania i klasyfikowania. Po wystawie oprowadzała kurator wystawy Anna Romaniuk, kierownik Zakładu Rękopisów BN.

„Rośliny i ludzie. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej” wychodzą symbolicznie z gablot oraz wystawowych tablic, zyskując naturalne tło w wewnętrznych ogrodach Biblioteki Narodowej. Pierwsza Dama w towarzystwie dr. Tomasza Makowskiego zwiedziła również te tworzące niepowtarzalny klimat zielone patia biblioteki.  

Na oficjalnie już otwartej wystawie „Rośliny i ludzie. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej” można zobaczyć m. in. trzy tomy rękopisu Nad Niemnem oraz pierwsze wydanie powieści, a także efekty nadniemeńskiego „botanizowania” Orzeszkowej: pamiątkowy zielnik i zakładkę z ułożonymi przez nią kompozycjami roślinnymi, rękopisy jej listów do przyjaciół z motywami florystycznymi, jak również fotograficzne portrety Orzeszkowej. Pokazano też oryginalne numery czasopisma „Wisła” z etnobotanicznymi esejami-reportażami Elizy Orzeszkowej Ludzie i kwiaty nad Niemnem, które przyniosły pisarce uznanie również w ówczesnym środowisku naukowym.

Wystawa „Rośliny i ludzie. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej” została otwarta w przeddzień Narodowego Czytania, które odbyło się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.

źródło: Biblioteka Narodowa