Aktualności

10.10.2022

Wystawa „Drukarze i romanse” w Muzeum Pana Tadeusza

W dwusetną rocznicę wydania w drukarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie debiutanckiego tomu poezji Adama Mickiewicza zawierającego „Ballady i romanse” Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu przygotowało wystawę „Drukarze i romanse”. Można ją oglądać od piątku do 11 grudnia.

Ekspozycja towarzyszy obchodom Roku Romantyzmu Polskiego. Poza pierwodrukiem słynnych „Ballad i romansów” znajdą się na niej także podręczniki akademickie i dzieła naukowe m.in. Joachima Lelewela, czasopisma takie jak „Dziennik Wileński”, „Pamiętnik Magnetyczny Wileński”, a także tłumaczenia światowej literatury pięknej w tym Balzaka, czy George Sand.

Prezentowane teksty uzupełnią ilustracje Tadeusza Gronowskiego, Pawła Stellera i Krystyny Wróblewskiej. Na wystawie zobaczyć będzie można także portrety Adama Mickiewicza, które stały się wzorem wizerunku romantyka.

Ważnym elementem ekspozycji z uwagi na historyczny kontekst narodzin nowego stylu będzie przedstawienie sylwetki Józefa Zawadzkiego, wileńskiego drukarza, typografa i dzierżawcy księgarni uniwersyteckiej. Jak wskazują organizatorzy wystawy, początek romantyzmu związany jest z przemianami technologicznymi i ekonomicznymi, a więc z nowoczesnością i kapitalizmem. „Z firmy Zawadzkiego wychodziły dzieła z ducha oświeceniowe, z ambicjami zbadania i opisania świata. Wypuścił on jednak także debiut Mickiewicza – literacką bombę, która ma swój udział w rozbiciu gmachu poznawczego optymizmu” – podkreślają.

Romantyczne artefakty zestawiono na wystawie ze sztuką współczesną Piotra Bosackiego. Artysta tworzy animacje, wideo, instalacje, obiekty, rysunki i rozprawy teoretyczne, zajmuje się także twórczością literacką i kompozycją muzyczną. Na ekspozycji zostanie zaprezentowany film animowany „Retina in vitro”, który powstał na zamówienie Muzeum Pana Tadeusza. W jego warstwie tekstowej pojawiają się nawiązania do utworów Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Walta Whitmana, Władysława Broniewskiego, Tadeusza Różewicza, Stanisława Grochowiaka, czy rozpraw filozoficznych Emmanuela Levinasa i Emila Ciorana oraz Biblii.

Wystawie towarzyszyć będą m.in. warsztaty typograficzne i introligatorskie, oprowadzania kuratorskie, koncert pieśni romantycznych, zajęcia dla dzieci oraz spotkanie z laureatem Nagrody Literackiej Nike 2020 Radkiem Rakiem.

źródło: PAP, Agata Tomczyńska

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna