Aktualności

21.11.2023

„Wspomnienia wojenne” Karoliny Lanckorońskiej po ukraińsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Ukrainie ukazało się tłumaczenie „Wspomnień wojennych” Karoliny Lanckorońskiej. Przekład autorstwa Natalii Tkaczyk wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książka, której tytuł w tłumaczeniu na język ukraiński brzmi „Воєнні спогади”, ukazała się nakładem wydawnictwa V. Books – XXI.

Karolina Lanckorońska była polską historyczką i historyczką sztuki, a także ostatnią przedstawicielką słynnego rodu Lanckorońskich z Brzezia. Podczas drugiej wojny światowej była m.in. żołnierką Armii Krajowej i trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Z kolei po 1945 roku stała się najszerzej rozpoznawalną działaczką Polonii we Włoszech, m.in. inicjatorką i współzałożycielką Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Jej „Wspomnienia wojenne”, zgodnie z tytułem, to książka o tym, co autorka przeżyła podczas drugiej wojny światowej – od chwili zajęcia Lwowa przez wojska radzieckie do zwolnienia jej z obozu koncentracyjnego.

Autorka przekładu „Wspomnień wojennych”, Natalia Tkaczyk, to urodzona w Iwano-Frankiwsku i obecnie mieszkająca w Warszawie ukraińska poetka i tłumaczka. Jest autorką dwóch tomów poetyckich i kilku przekładów, m.in. książek Jana Błońskiego i Tomasza Grzywaczewskiego. Wyróżniania ukraińskimi nagrodami literackimi: Nagrodą im. Bohdana-Ihora Antonycza, Nagrodą im. Tarasa Melnyczuka i Nagrodą Granosłow.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.