Aktualności

20.03.2020

„Wolne Lektury” – prawie 1,5 mln zł dofinansowania z MKiDN w latach 2016-2022

W ramach odwołań w programie „Kultura cyfrowa” na rok 2020 decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego Fundacja Nowoczesna Polska otrzymała na rozwój serwisu „Wolne Lektury” 420 000 zł na kolejne trzy lata, w tym 130 000 zł w 2020 r.

W poprzednich 4 latach MKiDN przekazało na ten cel ponad 1 000 000 zł.

„Wolne Lektury” to serwis, który oferuje bezpłatny dostęp do 5571 utworów – w formie tradycyjnej lub audiobooku, do pobrania na komputer lub w aplikacji mobilnej na telefon.

Zasady przyznawania dofinansowań w Programach Ministra

Każdy wniosek złożony w Programach Ministra podlega ocenie formalnej, a następnie merytorycznej dokonywanej przez zespół ekspercki (60 pkt), organizacyjnej - przez instytucje zarządzającą programem (10 pkt) oraz strategicznej (30 pkt). Na etapie konkursowym programu „Kultura cyfrowa” dofinansowanie uzyskały wnioski, które otrzymały nie mniej niż 72 punkty. Zadania, które nie otrzymały dofinansowania, mogły być rozpatrywane w trybie odwoławczym – i taka właśnie sytuacja miała miejsce w przypadku „Wolnych Lektur”.

Fakt, że projekt nie otrzymał dofinansowania w pierwszym etapie, nie oznacza, że Minister nie dostrzega potrzeby jego wsparcia. Wiele wartościowych projektów, takich jak m.in. serwis „Wolne Lektury”, otrzymuje dofinansowanie właśnie na etapie odwołań. Minister przyznał też dotacje m.in. Związkowi Kompozytorów Polskich na projekt „Warszawska Jesień Dostępna 2020” (110 000 zł) czy Fundacji Wizja na aplikację „hist.ly 2020” (140 000 zł).

Dofinansowania serwisu „Wolne Lektury” przyznane w latach 2016-2020:

Inne dofinansowania przyznane Fundacji Nowoczesna Polska w latach 2017-2020:

Zapraszamy na wolnelektury.pl.