Aktualności

fot. GBP w Antoniowie
09.06.2021

Uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Antoniowie [relacja i zdjęcia]

W poniedziałek 7 czerwca uroczyście otwarto Gminną Bibliotekę Publiczną w Antoniowie. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane na 817 592 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Operatorem priorytetu jest Instytut Książki. Budowa biblioteki wraz z domem kultury kosztowała 1,6 mln złotych.

Zadanie zostało realizowane w ciągu dwóch lat. Nowo powstały budynek to obiekt parterowy o powierzchni 450 metrów kwadratowych. W budynku znajduje się biblioteka i zaplecze magazynowe biblioteki, sala multimedialno-widowiskowa, hol, garderoba, pomieszczenia socjalne i sanitariaty. Obok budynku powstał parking.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Chwałowicach Teresa Lachowska przywitała zebranych gości oraz przedstawicieli władz samorządowych. W swoim wystąpieniu wyraziła wdzięczność władzom gminnym za podjęcie działań, dzięki którym udało się wybudować nowoczesną bibliotekę. Ponadto podkreśliła znaczący wkład i zaangażowanie lokalnego społeczeństwa, które przyczyniło się do powstania tego budynku. „Oddana do użytku inwestycja to miejsce, którego brakowało w Antoniowie. Powstała biblioteka to nowoczesny, reprezentacyjny, wyposażony w niezbędną infrastrukturę obiekt, który będzie służył nie tylko lokalnym mieszkańcom. Głównym działaniem biblioteki będzie wypożyczanie książek, a także zakup nowych tytułów zgodnych z potrzebami czytelników. Ponadto w bibliotece prowadzone będą wieczory poezji, wieczory literackie, spotkania i zabawy z książką, spotkania poetyckie, spotkania z pisarzami, konkursy, zajęcia plastyczne. Takie zadania stanowić będą nową ofertę dla czytelników i zachęcą do odwiedzania biblioteki. Dzięki temu, mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury” – powiedziała Dyrektor GCK.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz, przewodniczący rady gminy Edward Wermiński, wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys, projektant budynku Jan Słowik, naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli Stanisław Tyrpin, sołtys Antoniowa Zbigniew Lachowski, przewodnicząca KGW z Dąbrówki Pniowskiej Renata Bartochowska i uczennica PSP w Antoniowie Maria Stefanowska.

Następnie budynek został poświęcony przez księdza proboszcza parafii Pniów Marka Mazura i księdza Mariana Bolestę.

Po poświęceniu głos zabrał Jan Pyrkosz, który w swym przemówieniu zaznaczył, że dzień otwarcia biblioteki jest bardzo ważną datą dla Antoniowa. „Istniejący budynek, w którym znajduje się Izba Regionalna jest już budynkiem wiekowym, zlokalizowanym w bardzo niekorzystnym miejscu, dlatego cieszę się, że powstało kolejne miejsce, z którego będą mogli korzystać nie tylko czytelnicy, ale i organizacje, które działają w Antoniowie. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w proces inwestycyjny. Myślę, że budynek udało nam się tak zaprojektować, że jest on funkcjonalny” – mówił wójt Gminy Radomyśl nad Sanem.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania miała miejsce prezentacja obiektu biblioteki. Przybyli goście mogli obejrzeć wystawę obrazów lokalnego artysty Krzysztofa Woźniaka, a także wystawę prac plastycznych uczestniczek Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Pniowie. Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny Marii Stefanowskiej, tort oraz poczęstunek przygotowany przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z uroczystego otwarcia GBP w Antoniowie: