Aktualności

07.12.2021

Ukraiński przekład „Jaskini filozofów” Zbigniewa Herberta ze wsparciem Instytutu Książki

Na Ukrainie ukazał się przekład dramatu Zbigniewa Herberta Jaskinia filozofów. Wydanie tłumaczenia Łarysy Andrijewskiej wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Печера філософів – jak brzmi ukraiński tytuł – wyszła nakładem kijowskiej oficyny Anetta Antonenko Publishers.

Jaskinia filozofów to poetycki dramat Zbigniewa Herberta z 1956 roku (pierwodruk „Twórczość”, 1956 nr 9). Akcja sztuki rozgrywa się w Atenach czasów Sokratesa i ukazuje ostatnie trzy dni życia greckiego filozofa. Zasadniczy temat utworu Herbert zaczerpnął z platońskich Dialogów (zwłaszcza z Fedona i Kritona), ale zbudował odmienny od klasycznego wizerunek Sokratesa. Bohater dramatu Herberta zachowuje postawę etyczną greckiego filozofa, tzn. przyjmuje niesprawiedliwy wyrok, odrzuca pokusę ucieczki z więzienia i godnością wypija cykutę. Inaczej jednak niż historyczny Sokrates przeżywa kryzys filozoficzny. Na kilkadziesiąt godzin przed śmiercią przekonuje się bowiem, że głoszona przez niego nauka zawarta w równaniu „rozum = dobro = szczęście” nie wytrzymuje próby życia. Sokratesa odwiedza Wysłannik Rady i posługując się jego własną metodą dochodzenia do prawdy udowadnia fałsz, zaś konsekwencją jego rozumowania jest zło, które uderza w filozofa. Z kolei uczniowie Sokratesa przekonują mistrza, że mądrość nie może zmienić przeznaczenia, a wiedza – złagodzić ludzkiego lęku. Fałszywy dowód Wysłannika Rady spotyka się z milczeniem Sokratesa. Natomiast odpowiedzią na argumenty uczniów będzie wezwanie filozofa do szukania w świecie ładu i nie konfrontowanie się z jego tajemnicą. Właściwym narzędziem jej poznania, a może także źródłem ocalenia przed złem i lękiem, jest w Jaskini poezja. To dzięki samotnym monologom o wielkim ładunku lirycznym Sokrates Herberta sonduje otchłanie zła (wewnętrzna walka z Dionizosem) i odsłania transcendentny wymiar ludzkiego istnienia (modlitwa do bezimiennego boga o cechach Apollina i Chrystusa). W ten sposób przygotowuje się na śmierć, którą przyjmie w spokoju.

Prapremiera Jaskini filozofów w reżyserii Noemi Korsan odbyła się w na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie w lutym 1961 roku (dyplom reżyserski absolwentów PWST).

Łarysa Andrijewska ze wsparciem Programu Translatorskiego ©POLAND przełożyła między innymi Wojnę polsko-ruską Doroty Masłowskiej (Charków 2006), Opowiadania i nowele Bolesława Prusa (Kijów 2017) i zbiór opowiadań Pawła Huellego Mercedes-Benz (Kijów 2020).