Aktualności

01.07.2021

Tadeusz Konwicki w serii „Biblioteka Narodowa” Wydawnictwa Ossolineum

Wydawnictwo Ossolineum w nowym tomie klasycznej serii „Biblioteka Narodowa” opublikowało niedawno dwie powieści Tadeusza Konwickiego, Kompleks Polski i Małą Apokalipsę.

Świat wszechobecnej fikcji, sennych majaków i wspomnień, w którym nie sposób odróżnić, co jest traumą wyniesioną z przeszłości, a co przytłaczającą teraźniejszością. Polska Konwickiego to kraina zachwianych proporcji, zawieszona w czasie, rozciągająca się u stóp Pałacu Kultury – symbolu radzieckiej obecności w nadwiślańskiej prowincji.

Kompleks polski i Mała Apokalipsa, mimo wyraźnych związków z rzeczywistością drugiej połowy lat siedemdziesiątych, to powieści ukazujące nie tylko doświadczenie ówczesnych Polaków, ale też będące krytyką rozdartej tożsamości mieszkańców państw demokracji ludowej. Konwicki przyczyn katastrofy – późnosocjalistycznego dekadentyzmu i rezygnacji – doszukuje się przecież nie na zewnątrz, ale w nas samych.

Dzieła zaprezentowane w niniejszym tomie są wyjątkowe na tle bogatej i różnorodnej twórczości autora. Stanowią kontynuację niektórych wyborów artystycznych Konwickiego – na przykład szczególnie pojmowanego autobiografizmu – a jednocześnie są wyrazem nowej wizji świata, jakiej oczekiwano od literatury po 1976 roku.

W 2019 roku mieszkanie Tadeusza Konwickiego w kamienicy przy ul. Wojciecha Górskiego włączone zostało do programu rezydencjalnego Instytutu Książki Kolegium Tłumaczy i służy innym twórcom.