Aktualności

27.03.2019

Startuje Planeta Izabelin – nowa nagroda literacka

Laureatem nowej corocznej nagrody literackiej Planeta Izabelin dla najlepszej książki o szeroko rozumianej tematyce ekologicznej zostanie żyjący polski autor za książkę opublikowaną  w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Wyboru laureata dokona jury nagrody pod przewodnictwem dr. Andrzeja G. Kruszewicza.

Nagroda wynosi 20 000 zł.

Regulamin konkursu nie przewiduje żadnych ograniczeń gatunkowych. Można go znaleźć na stronie www.centrum.izabelin.pl

Zgłoszenia (wraz z dwoma egzemplarzami książek - książki nie będą zwracane) należy wysyłać na adres: CKI, 05-080 Izabelin, ul. Matejki 21, w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2019 r.

Wszelkie pytania można kierować do sekretarza jury p. Iwony Mazurek tel. 22 7526817 iwona.mazurek@centrum.izabelin.pl