Aktualności

Mediateka Grodzisk Mazowiecki / fot. Szymon Gruchalski
14.06.2023

Spotkania online dla beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”

Dostępność architektoniczna, zagospodarowanie terenu wokół biblioteki – już niebawem spotkania dla beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”.

Instytut Książki zaprosił specjalistów i ekspertów do poprowadzenia spotkań online dla beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” (Kierunek interwencji 2.1. realizowany w ramach NPRCz 2.0). 

Spotkania poświęcone będą dwóm istotnym zagadnieniom związanym z realizacją zadań objętych dofinansowaniem w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”:

  • dostępność architektoniczna obiektów bibliotecznych w kontekście spełnienia standardów obowiązkowych i preferowanych w „Infrastrukturze bibliotek 2021-2025” – wskazówki, porady, doświadczenia; 
  • zagospodarowanie terenu wokół biblioteki – innowacyjne rozwiązania, inspirujące realizacje, dobre praktyki.

Spotkania odbędą się w ciągu najbliższych tygodni. W odpowiednim czasie poinformujemy o szczegółach, w tym o dokładnych datach (każde ze spotkań odbędzie się w dwóch terminach). 

Już teraz zapraszamy na oba spotkania wszystkich beneficjentów realizujących zadania, a także zainteresowanych programem (w zależności od dostępności miejsc, pierwszeństwo zapisu przewidujemy dla beneficjentów).

Beneficjenci otrzymają zaproszenia na spotkania drogą mailową, szczegółowe informacje pojawiają się także na naszej stronie internetowej. 

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020.