Aktualności

11.04.2023

„Słownik schulzowski” po ukraińsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Ukrainie ukazał się niedawno przekład Słownika schulzowskiego. Wydanie tłumaczenia autorstwa Andrija Pawłyszyna wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©Poland.

Słownik schulzowski, który opracowali i zredagowali Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski oraz Stanisław Rosiek, opublikowany został nakładem kijowskiej oficyny Duch i Litera.

Pomysł Słownika wyrósł z doświadczeń przeciwstawnych: z poczucia bogactwa i poczucia niedostatku. Z jednej strony bowiem coraz bardziej powiększa się terytorium schulzologii, z drugiej – coraz powszechniej zaczyna się odczuwać brak na nim jakiegoś punktu orientacyjnego, wyraźnego odniesienia, miejsca wspólnego, gdzie spotkać by się mogły indywidualne wysiłki interpretatorów i badaczy dzieła Schulza.

Słownik stanowi więc próbę porządkowania. Swym zasięgiem ogarnia wszystkie dziedziny i domeny schulzologii, ujmuje i prezentuje w formie encyklopedycznej całą istniejącą wiedzę o dziele i osobie pisarza, o tym, jak dzieło to było odczytywane i jak oddziaływało na innych.