Aktualności

19.02.2020

„Pierwsze/Najstarsze” Biblioteki Narodowej

Nakładem Biblioteki Narodowej ukazała się niedawno publikacja Pierwsze/Najstarsze. Nawiązuje ona do cyklu wystaw Pierwsze/Najstarsze, zorganizowanego przez Bibliotekę Narodową z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.

Tytułowe Pierwsze/Najstarsze to dwanaście najcenniejszych zabytków rękopiśmiennych ze skarbca Biblioteki Narodowej. Obok obiektów całkowicie unikalnych (Sakramentarz tynieckiRocznik świętokrzyski dawnyPsałterz floriańskiKazania świętokrzyskieMszał Erazma Ciołka etc.) znajdują się tu również teksty zachowane w więcej niż jednym odpisie (kroniki Galla Anonima, Roczniki Jana Długosza czy Bogurodzica). Prezentowanym w pięknej formie graficznej obiektom towarzyszą eseje i komentarze specjalistów, wybitnych historyków, przybliżające czytelnikowi ich treść, znaczenie i historię badań, dając ciekawy obraz początków polskiej kultury.

Publikacja dostępna również w języku angielskim pt. The First/ the Oldest in the Collections of the National Library of Poland.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.