Aktualności

19.09.2023

Otwarcie Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu [relacja i zdjęcia]

Dziś odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej siedziby Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Sławięcice. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu projektu w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, która jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na kwotę ponad 500 tys. złotych. Łączny koszt zadania wyniósł ponad 1,2 mln złotych.

„Niezmiernie się cieszę, że udało się doprowadzić do końca przedsięwzięcie, którego celem była modernizacja siedziby Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. O tym, że takie przedsięwzięcie było potrzebne, najlepiej wiedzą pracownicy biblioteki oraz korzystający z niej członkowie lokalnej społeczności. Dzięki staraniom Pani Dyrektor i pozostałych pracowników biblioteki udało się przekształcić przestarzały budynek w nowoczesny obiekt, który znacznie lepiej odpowiada na potrzeby użytkowników. Nieprzypadkowo używam właśnie słowa „użytkownik” – to ważne, aby pamiętać, że nowoczesne biblioteki odwiedzają nie tylko czytelnicy, ale także ci, którzy szukają innych form kontaktu z kulturą. Nie mam wątpliwości, że modernizacja siedziby Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w znacznym stopniu ułatwi jej pracownikom organizowanie zajęć przeznaczonych dla przedstawicieli różnych grup wiekowych oraz docieranie do mieszkańców osiedla Sławięcice z szeroką ofertą kulturalną” – napisał w liście gratulacyjnym dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

W uroczystości wzięła udział Ewa Gąsior, specjalistka z Instytutu Książki.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.