Aktualności

03.11.2020

Oświadczenie Instytutu Książki

Jednym z najważniejszych zadań Instytutu Książki, jako narodowej instytucji kultury, jest promocja czytelnictwa. Od kilku lat zespół Instytutu konsekwentnie realizuje to zadanie, m.in. poprzez prowadzenie największej w Europie startbookowej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” (w jej ramach rozdaliśmy już w Polsce ponad 1,5 miliona przepięknych książek dzieciom w wieku od 0 do 10 lat) czy jako partner strategiczny akcji Czytaj PL, którą od 2017 roku dopełnia autorską kampanią dla uczniów szkół średnich pn. „Upoluj swoją książkę”.

W tym roku, niezwykle trudnym i dramatycznym dla nas wszystkich, postanowiliśmy ponownie dołączyć do akcji Czytaj PL, angażując się przede wszystkim w kampanię „Upoluj swoją książkę”. Dzisiaj (tj. 3 listopada) odbyła się wirtualna konferencja prasowa, w której mieli uczestniczyć Organizatorzy, dwoje Autorów oraz partner strategiczny kampanii.

W związku z tą konferencją w imieniu Instytutu Książki pragnę złożyć następujące oświadczenie:

Jako dyrektor Instytutu Książki przepraszam wszystkich dziennikarzy, którzy brali udział w konferencji za opóźnienie w jej rozpoczęciu, a następnie za wyłączenie się z niej przedstawiciela Instytutu Książki. Przyczyną tego był brak powstrzymania się przez niektórych uczestników konferencji przed manifestowaniem swoich ideologicznych postaw.

Nie ma zgody na wykorzystanie konferencji, której celem była promocja proczytelniczej akcji, do manifestacji swoich niezwiązanych z przedmiotem spotkania poglądów.

Nie ma zgody na wykorzystanie wspólnej konferencji, w celu manifestacji swojego uczestnictwa w wojnie kulturowej, która podsyca i utrwala postawy ideologicznie skrajne, nawołuje do agresji, jest przejawem brutalności objawiającej się w aktach wandalizmu i wprowadza w przestrzeń publiczną wulgarność, a przez to w bardzo negatywny sposób wpływa na demokratyczny porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwo Jej Obywateli.


Dariusz Jaworski

Dyrektor Instytutu Książki


Warszawa, 3 listopada 2020 roku


**

OŚWIADCZENIE W WERSJI PDF