Aktualności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie, fot. Daniel Bednarz (Instytut Książki)

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie (woj. wielkopolskie) pozyskała nowe obiekty biblioteczne – w Margoninie i Lipinach. Inwestycje zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu na kwotę 2 000 000 złotych w ramach Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki. Łączny koszt inwestycji to ponad 7 mln zł.

W czwartek, 1 lipca została uroczyście otwarta nowa siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. włodarz gminy Janusz Piechocki, dyrektor biblioteki Ewa Zamiara i dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

„Wreszcie mieszkańcy Margonina i Lipin doczekali się pięknych i dobrze wyposażonych bibliotek. Obecnie są to najnowocześniejsze obiekty w naszym powiecie” – mówił podczas uroczystości burmistrz Janusz Piechocki, dziękując wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w przygotowanie i wykonanie inwestycji.

Dyrektor Ewa Zamiara przypomniała, że  biblioteka – jako inwestor, zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”. W ramach tego zadania w Gminie Margonin powstały dwa nowoczesne obiekty kulturalne o łącznej powierzchni ponad 1000 m2, które teraz będą służyły społeczności lokalnej.

Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski w swoim przemówieniu podkreślił rolę Państwa, współpracy i wkładu władz samorządu lokalnego w realizację zadania oraz gratulował ukończonych inwestycji. Zaznaczył, że Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – w ramach którego powstały nowe biblioteki – jest kontynuowany, a pula środków jaka zostanie przekazana bibliotekom w latach 2021-2025 jest rekordowo wysoka (1,1 mld zł).

Dyrektor Dariusz Jaworski odczytał także list, który specjalnie na tę uroczystość wystosował premier prof. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

W ramach inwestycji w Margoninie wykonana została przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę biblioteki, zlokalizowanej w centrum miasta i spełniającą potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Nowy obiekt jest dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z pomieszczeniami i wyposażeniem potrzebnym do pracy z różnymi grupami odbiorców, co pozwoli Bibliotece na realizację zadań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki, a także na prowadzenie zadań w ramach nowej oferty dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Na dachu biblioteki znajduje się taras, na którym będzie funkcjonowała biblioteka letnia.

Budowa filii bibliotecznej w Lipinach wynikała zaś z potrzeb i oczekiwań mieszkańców wsi, którzy do tej pory nie mieli odpowiednich warunków do korzystania z szerokiej oferty biblioteki. Dotychczas filia funkcjonowała w lokalu współużytkowanym z biblioteką szkolną na 18m2.

Teraz mieszkańcy zyskali nowe biblioteki, które oprócz przestronnych wypożyczalni i czytelni posiadają m.in. duże sale konferencyjno-widowiskowe, kąciki dziecięce, stanowiska komputerowe, pomieszczenia do cichej pracy i wrzutnie książek.