Aktualności

fot. Krzysztof Piskorski
28.03.2019

Minister Gliński: „Kultura to sprawa ponad podziałami”. Dodatkowe 20 milionów na rozwój bibliotek publicznych [relacja z konferencji prasowej]

Dziś na konferencji prasowej w Cegłowie ogłoszono, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński na najbliższe dwa lata zwiększył o 20 milionów budżet Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Tym samym wzrosła pula środków przeznaczonych na działania związane z remontem, przebudową, rozbudową, budową oraz wyposażeniem bibliotek publicznych. W konferencji wzięli także udział dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski i dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to uchwalony przez Radę Ministrów wieloletni program na lata 2016-2020. Celem działającego w ramach programu Priorytetu 2 – „Infrastruktura bibliotek” jest zwiększenie roli bibliotek publicznych za sprawą ich modernizacji, a także wsparcie ich roli w życiu społeczności lokalnych.

Pieniądze na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to wciąż kropla w morzu potrzeb. Poziom czytelnictwa jest niski, choć spadek się zatrzymał. Kryzys dotknął małe księgarnie, dlatego powołaliśmy program »Partnerstwo dla książki«. Inwestycje w kulturę przynoszą efekty po długim czasie. W ciągu ostatnich trzech lat udało nam się zwiększyć budżet kultury o 20%

– powiedział minister Piotr Gliński.

„Tak wiele było dobrych projektów, jeśli chodzi o biblioteki, że dołożyliśmy środki. W tym roku się to udało, mamy nadzieję, że w przyszłym będzie podobnie. Jeśli mamy dobre sprawne instytucje, jak Instytut Książki czy Biblioteka Narodowa, potrzeba tylko siły politycznej, żeby więcej pieniędzy przeznaczać na kulturę. To sprawa ponad podziałami. Są to najważniejsze inwestycje” – dodał prof. Gliński.

Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w  skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim są odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska (bez ograniczenia liczby mieszkańców) oraz gmina miejska (do 50 tys. mieszkańców). Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł.

Od początku trwania programu – w ramach czterech naborów – z budżetu państwa przeznaczono na dofinansowania łącznie 150 milionów złotych i wsparto aż 203 obiekty biblioteczne w  całej Polsce. Operatorem Priorytetu 2 – „Infrastruktura Bibliotek” jest Instytut Książki.

„Rząd przeznaczył 150 milionów złotych na Priorytet 2. W tym czasie ogłosiliśmy cztery nabory. Dzięki nim udało się przyznać ponad 170 dofinansowań i wspomóc ponad 200 obiektów. W tych dwustu kilku miejscowościach pojawiły się nowe obiekty lub obiekty zmodernizowane” – powiedział Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki.

W tej chwili trwa kolejny nabór Priorytetu 2.

Chodzi o stworzenie nowych warunków do rozwoju funkcji społecznych – dodał dyrektor IK. – Dzięki życzliwości pana premiera udało nam się uruchomić także program obdarowywania wszystkich rodzących się w Polsce dzieci książkami. To program »Mała Książka – Wielki Człowiek«. Za chwilę nowe książki otrzymają przedszkolaki, a w przyszłym roku dzieci, które pójdą do szkoły. Rozdaliśmy prawie pół miliona książek dla dzieci łącznie z broszurami, które przekonują rodziców o doniosłości czytania. Rodzina jest miejscem, w którym kształtuje się czytelnictwo.

Na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa składają się również: Priorytet 1 – „Zakup  nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” obsługiwany przez Bibliotekę Narodową oraz Priorytet 3„Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i  wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”, którego operatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach tych priorytetów do bibliotek publicznych, szkolnych i  pedagogicznych zostało zakupionych blisko 11 mln nowości wydawniczych, na łączną kwotę 285 mln złotych.

„Takie miejsce, jak biblioteka w Cegłowie, powinno być w każdej gminie. Inwestycja w biblioteki nie jest częścią procesu anachronicznego: to inwestycja w modernizację społeczną. Chcemy podnosić kompetencje Polaków tam, gdzie mieszkają. Biblioteka publiczna w mniejszych miejscowościach pomaga zlikwidować różnice między dużymi a małymi ośrodkami. To nie koszt, tylko inwestycja. Biblioteka włącza nas do wspólnoty kulturowej” – powiedział dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Trend spadkowy się zatrzymał. Mamy dużo większe aspiracje kulturalne. 37% to nie jest zły wynik, jeśli chodzi o zatrzymanie trendu. Najwięcej czytają ludzie młodzi, najmniej osoby starsze, wychowane przed erą internetową. I to jest szansa dla bibliotek publicznych, które powinny się skoncentrować w swych staraniach na osobach dorosłych

– dodał dr Makowski.

Konferencja odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie, która została zmodernizowana w ramach Infrastruktury Bibliotek, i bardzo prężnie działa.