Aktualności

fot. Łukasz Jarocki IK
09.09.2020

„Kultura zawsze kształtuje się w pewnym kryzysie”. Dariusz Jaworski i Piotr Gliński na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Wczoraj w Karpaczu podczas Forum Ekonomicznego odbył się panel „Przyszłość człowieka zależy od kultury”. Wzięli w nim udział m.in. dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, a dyskusję poprowadził Rafał Woś.

„Przyszłość człowieka zależy od kultury! Pokój na świecie zależy od prymatu ducha!” Tymi słowami czterdzieści lat temu (2 czerwca 1980 r.) papież Jan Paweł II kończył swoje przemówienie w siedzibie UNESCO w Paryżu. Jakie jest znaczenie kultury w czasach, w których żyjemy? Czy rządzący mają świadomość siły, jaka tkwi w kulturze? Na ile współczesny człowiek potrafi dostrzec w niej klucz do dobrej przyszłości? Te pytania stanowiły punkt wyjścia dla panelu.

Minister Piotr Gliński zauważył, iż „mamy dziś do czynienia z kryzysem kultury, z zagrożeniami wynikającymi z rozwoju cywilizacji, z niesłychanej podatności na manipulacje. Od ochrony wartości zależy przyszłość człowieka”.

„Kultura poprzez system wartości, poprzez instytucje, które tworzy - bo instytucje to jest coś, co utrwala albo tworzy i kreuje wartości – sprawia, że one są tak szalenie istotne we wszystkich wspólnotach i społecznościach” – dodał.

Wątek kryzysu podjął w swej wypowiedzi dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski:

„Kultura zawsze jest na zakręcie, bo kultura zawsze kształtuje się w pewnym kryzysie. (…) Przez ponad dwa tysiące lat nasza kultura była kształtowana m.in. przez naczelną kategorię tragedii greckiej – katharsis, która jest swoistego rodzaju oczyszczeniem i ma swoje odzwierciedlenie w sztuce w ogóle. W tej chwili mam jednak wrażenie, że jesteśmy świadkami niezwykle przyspieszonego procesu, wręcz gwałtownego, transgresji. Do tego stopnia, że niektórzy badacze twierdzą, że spowodowało to wręcz  pewnego rodzaju cofnięcie do stanu przedchrześcijańskiego, pogańskiego. Być może dlatego w obecnej kulturze, a w szczególności w sztuce, zaczynają dominować m.in. pewnego rodzaju dekonstrukcje”.

W panelu wzięli udział także posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, prof. Włodzimierz Dłubacz i dziennikarka Beata Pawlikowska.

Wczoraj odbył się także panel „Digitalizacja dorobku kulturowego Europy – czyli jak wykorzystać zdigitalizowane dziedzictwo do rozwoju społecznego?” z udziałem dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego, dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzeja Betleja, Maxymiliana Bylickiego (byłego dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca) i Magdaleny Biernat (Centrum Cyfrowe). Na dziś zaś zaplanowano m.in. panel „Kultura: wyzwanie dla regionów peryferyjnych” z udziałem Jarosława Sellina, sekretarza stanu MKiDN.