Aktualności

28.10.2020

Książnica Podlaska „inspiracją dla bibliotekarzy z całego świata”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku została dostrzeżona przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) w sferze transgranicznej współpracy między bibliotekami dla niewidomych.

Dzięki współpracy w ramach Traktatu z Marrakeszu z Biblioteką dla Niewidomych w Wilnie, Książnica Podlaska udostępniła swoje zbiory książki mówionej w wersji cyfrowej Polakom mieszkającym na Litwie. Dostrzegła to IFLA i postanowiła promować jako „inspirację dla bibliotekarzy z całego świata”.

Głównym celem Traktatu z Marrakeszu jest likwidacja barier prawnych i umożliwienie osobom niewidomym korzystanie z zasobów bibliotek na całym świecie. W tym celu została uproszczona procedura dotycząca praw autorskich. Polska również weszła w skład państw podpisujących się pod postanowieniami Traktatu.

Całość przedsięwzięcia koordynuje IFLA, której głównym celem jest promowanie wysokiego standardu usług bibliotecznych i informacyjnych.

[źródło: rynek-ksiazki.pl]