Aktualności

fot. Małgorzata Swędrowska
29.05.2023

Konferencja „Dziecko w zaczarowanym kręgu książki. Czytajmy dzieciom!” na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM

Dziś na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM (budynek D) odbywa się I Konferencja Naukowo- Metodycznej „Dziecko w zaczarowanym kręgu książki. Czytajmy Dzieciom!”. Udział w wydarzeniu bierze dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski oraz dyrektorka Biblioteki Raczyńskich Katarzyna Kamińska.

Dyrektor IK wygłosił na konferencji wykład zatytułowany „Mała książka – wielki człowiek, czyli krótka historia projektu, który ma zmienić Polskę”, a także wziął udział w czytaniu dzieciom książki Joanny Wachowiak pt. „O czym nie śniło się dorosłym”.

Naczelnym celem konferencji jest skupienie się na wielopłaszczyznowych doniosłych konsekwencjach rozwojowych systematycznego czytania dzieciom i z dziećmi,  konieczności popularyzowania czytania dzieciom od najwcześniejszego okresu ich życia i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Konferencji towarzyszą dwa warsztaty przeznaczone dla zaproszonych dzieci. Warsztaty zostały przygotowane przez: dr Katarzynę Forecką- Waśko oraz mgr Annę Klichowską wraz z członkiniami Koła Naukowego Pedagogiki Dziecka.

Głównym organizatorem i pomysłodawcą była prof. dr hab Małgorzata Cywińska, kierownik Zakładu Pedagogiki Dziecka Wydział. Studiów Edukacyjnych UAM, a jedną z prowadzących warsztaty Małgorzata Swędrowska z UAM, również ekspertka IK. 

Instytut Książki objął wydarzenie patronatem.