Aktualności

22.07.2022

„Infrastruktura 2021-2025” – rozstrzygnięcie odwołań od wyników drugiego naboru wniosków

Instytut Książki informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania od wyników drugiego naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Dofinansowanie w procedurze odwoławczej otrzymało 16 bibliotek. 

Jednocześnie informujemy, że zaktualizowana została lista rankingowa 2. naboru wniosków w związku z zastosowaniem zapisów par. 4 ust. 8 regulaminu konkursu. 

Wyniki odwołań i listę rankingową znaleźć można pod tym adresem.

Jednocześnie informujemy, że termin kolejnego naboru wniosków – na zadania rozpoczynające się od 2024 r. – zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.