Aktualności

Fot. Daniel Mróz / GBP w Sułowie
26.07.2023

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie otwarta [relacja i zdjęcia]

Zakończyła się modernizacja i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie. Inwestycja realizowana była dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez bibliotekę w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. GBP w Sułowie została wsparta maksymalną możliwą do uzyskania kwotą – 2,25 mln zł.

Środki te, wraz z niebagatelnym jak na tak małą gminę (ok. 4,5 tys. mieszkańców) wkładem własnym wynoszącym kilkaset tysięcy złotych, zostały przeznaczone na kompleksową modernizację i wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych. Dodatkowo placówka zyskała także nowe przestrzenie – zwłaszcza nowocześnie zaaranżowaną, spełniającą wysokie wymagania akustyczne salę widowiskową, a także profesjonalnie wyciszoną salę nagrań, pomieszczenie ze strefami do pracy z dziećmi i seniorami oraz salę przeznaczoną do prowadzenia warsztatów kulinarnych.

Biblioteka w swoim wniosku o dofinansowanie zaznaczała, że budynek znajdował się w nieodpowiednim stanie technicznym, brakowało w nim wydzielonych pomieszczeń do pracy z różnymi grupami społecznymi czy wiekowymi, bardzo utrudniony był dostęp do biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami, począwszy od ciągów komunikacyjnych, a skończywszy na brakach w odpowiednim wyposażeniu. Zadanie miało poprawić jakość świadczonych usług kulturalno-czytelniczych i edukacyjnych, także dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dyrektor GBP w Sułowie Arkadiusz Socha wraz ze swoją poprzedniczką Martą Radzik podkreślali w trakcie uroczystości, że pozyskanie dofinansowania z NPRCz 2.0 było niezwykle istotne i pozwoliło spełnić marzenia o nowoczesnej bibliotece, bowiem to dzięki wsparciu udało się ukończyć tę, jakże ważną dla lokalnej społeczności, inwestycję.

Niedzielna uroczystość, w której udział wzięła także przedstawicielka Instytutu Książki, była nie tylko okazją do spaceru po nowych wnętrzach biblioteki, ale również możliwością zapoznania się ze szczegółami projektu, w tym filmem rejestrującym przemianę sułowskiej biblioteki w nowoczesne centrum dostępu do książki, wiedzy i kultury.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020.