Aktualności

fot. Szymon Gruchalski / Instytut Książki, MBP w Tarnogrodzie
15.09.2023

Energooszczędność obiektu biblioteki a standard preferowany w „Infrastrukturze bibliotek 2021-2025”. Zapraszamy na spotkania online!

Instytut Książki zaprasza wnioskodawców oraz beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” na spotkania z ekspertem poświęcone jednemu z istotnych standardów preferowanych w konkursie: standardowi dotyczącemu energooszczędności.

Dotychczas realizowane projekty, zwłaszcza składana dokumentacja podsumowująca zadania, uwidacznia możliwe trudności w osiągnięciu zadeklarowanego standardu. Okazuje się także, że bywa on zaznaczany we wniosku jako osiągany na dzień zakończenia zadania (deklaracja przynosi 7 dodatkowych punktów w ocenie), ale dzieje się to bez porozumienia np. z architektem, a czasem bez wnikliwej analizy zapisów regulaminu i obowiązków wiążących się z tą deklaracją.

Chcemy ograniczyć wątpliwości, edukować przedstawicieli bibliotek składających wnioski w trwającym naborze, pokazywać możliwości i rozwiązania, które umożliwiają osiągnięcie założeń standardu (Budynek biblioteki głównej/filii objęty zadaniem zostanie zaprojektowany i wykonany jako budynek energooszczędny o wartości zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP=45 kWh/m2/rok).

Spotkanie o tytule  Podstawy techniczne i prawne dotyczące realizacji standardu energooszczędności budynków wg. regulaminu konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  Infrastruktura bibliotek 2021-2025 poprowadzi specjalista, Mirosław Piękny

Mirosław Piękny – mgr. inżynierii środowiska, absolwent Politechniki Poznańskiej. Posiada uprawnienia do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków (nr 16691) oraz jest członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (nr 2546).

Spotkania są bezpłatne, odbędą się w dwóch terminach, jeszcze w trakcie naboru:

20 września 2023 r. , godz 9.30

28 września 2023 r. godz 10.00

Tematyka obu spotkań będzie tożsama, proszę wybrać dogodniejszy termin. Spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy Zoom. W trakcie spotkań będzie możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym.

Uwaga! Ograniczona liczba miejsc – prosimy o wcześniejsze zapisy. Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu proszę przesłać na adres: a.kurtek@instytutksiazki.pl – w wiadomości proszę przekazać, jaki termin spotkania Państwa interesuje.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.