Aktualności

Mediateka Grodzisk Mazowiecki / fot. Szymon Gruchalski
19.06.2023

Dostępność architektoniczna a „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” – zapraszamy na spotkanie online

Instytut Książki zaprasza na spotkanie online poświęcone dostępności architektonicznej – jednemu z ważnych standardów związanych z założeniami „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”.

W zaplanowanym przez IK cyklu spotkań ze specjalistami i ekspertami w pierwszej kolejności zapraszamy na spotkanie z Panem Wojciechem Rodziakiem. Będzie ono poświęcone zagadnieniom związanym z dostępnością architektoniczną obiektów objętych dofinansowaniami w ramach NPRCz 2.0, PR 2, K.I. 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

W trakcie prelekcji pt. Dostępność architektoniczna – standardy a rzeczywistość omówione zostaną wyzwania i trudności związane z zapewnieniem dostępności, a także pokazane dobre praktyki czy przykłady dotyczące nieprawidłowych rozwiązań.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, także tych, którzy zakończyli zadania i znajdują się w okresie trwałości projektu (utrzymanie standardów dotyczy również tego czasu).

W zależności od dostępności miejsc w spotkaniu udział mogą wziąć także przedstawiciele bibliotek publicznych zainteresowani udziałem w „Infrastrukturze bibliotek 2021-2025”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom, w dwóch terminach, proszę wybrać dogodniejszy. Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu proszę przesłać na adres: e.gasior@instytutksiazki.pl – w wiadomości proszę przekazać, jaki termin spotkania Państwa interesuje:

- 27 czerwca br. (wtorek), godz. 14:00

- 11 lipca br. (wtorek), godz. 14:00

Spotkanie potrwa do 2 godzin. Treść każdego ze spotkań będzie tożsama.

W trakcie spotkań będzie możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym. Pytania skierowane do prelegenta można także przesyłać wcześniej, drogą mejlową na wskazany wyżej adres.

Wojciech Rodziak – inżynier budownictwa lądowego, ukończył Politechnikę Poznańską; inspektor ds. technicznych, inżynier budowy, prowadził działalność związaną z nadzorem i kierowaniem robotami budowlanymi, kosztorysowaniem robót budowlanych, wykonywaniem przeglądów obiektów budowlanych; nauczyciel przedmiotów ogólnobudowlanych; od 2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego; posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; należy do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Od 2022 r. współpracuje z Instytutem Książki w zakresie działań kontrolnych w obiektach dofinansowanych w ramach „Infrastruktury bibliotek”.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020.