Aktualności

fot. Łukasz Jarocki / Instytut Książki
28.05.2023

„Dekomunizacja – doświadczenie Polski i Ukrainy” – spotkanie na festiwalu „Siła Słowa” [relacja i zdjęcia]

W ramach festiwalu „Siła Słowa – literackie dialogi polsko-ukraińskie”, który odbywa się podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie miało miejsce spotkanie pt. „Dekomunizacja – doświadczenie Polski i Ukrainy”. W rozmowie wzięli udział Vakhtang Kebuladze i Bronisław Wildstein, a poprowadził ją dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

W spotkaniu udział wzięli filozof, pisarz i tłumacz, profesor Uniwersytetu im Tarasa Szewczenki w Kijowie Vakhtang Kebuladze oraz Bronisław Wildstein – znany polski pisarz, publicysta, eseista i dramaturg.

Spotkanie rozpoczęło się od pytania Dariusz Jaworskiego do obu dyskutantów o to, co według nich udało się, a co się nie udało podczas dekomunizacji ich krajów.

„Dekomunizacja rozpoczęła się w Ukrainie zbyt późno. Dziś pokolenie postkomunistów i ludzi uwikłanych w różne układy komunistyczne jest już na emeryturze i trudno byłoby ich rozliczać. Niestety ci ludzie mają swoich uczniów, którzy przejęli po nich cynizm i nie mają żadnej ideologii” – powiedział Vakhtang Kebuladze. Filozof dowodził, że według niego dziś jest już w dużej mierze za późno na przykład na pozbywanie się z przestrzeni publicznej symboli byłego reżimu.

„Mieliśmy do czynienia z systemem, który ma na swoim koncie zbrodnie i zniszczenia na skalę przedtem niespotykaną. Rozliczenie komunizmu powinno być intelektualnym zadaniem całej cywilizacji zachodniej. Otóż do takiego rozliczenia nie doszło. Oczywiście nie brakowało intelektualistów, którzy rozliczali komunizm, takich prac nie brakuje, jednak problem w tym, że to nie ten nurt jest obecnie nurtem dominującym” – przekonywał Bronisław Wildstein.

Wildstein twierdził, że najbardziej istotną konsekwencją tego stanu rzeczy jest fakt, że intelektualne dziedzictwo komunizmu jest wciąż żywe. Zwracał też uwagę na to, że – jeśli zejdzie się z poziomu idei na poziom wydarzeń politycznych – postkomunistyczny establishment polityczny zachował swój wpływ na rzeczywistość, zamieniając wysokie pozycje polityczne na wysokie pozycje ekonomiczne.

***

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Siła Słowa – literackie dialogi polsko-ukraińskie”.

Zadanie „Siła Słowa – literackie dialogi polsko-ukraińskie” zostało zrealizowane ze środków budżetu państwa (w ramach środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 227 550 PLN.