Aktualności

fot. Daniel Bednarz / Instytut Książki
19.05.2023

„Czytanie ma tylko dobre strony”. Panel na Targach Książki i Mediów Vivelo [zdjęcia]

Drugiego dnia Targów Książki i Mediów Vivelo na scenie głównej imprezy odbył się panel pod hasłem „Czytanie ma tylko dobre strony”. Instytut Książki reprezentowała Anna Zagórska, kierowniczka naszego Działu Analiz i Projektów Specjalnych.

W panelu wzięli udział przedstawiciele czterech instytucji – operatorów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) na lata 2021-2025, czyli Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki, Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki:

• Julia Konopka-Żołnierczuk, zastępczyni dyrektora Biblioteki Narodowej (operator Priorytetu 1 NPRCz 2.0): Nowości wydawnicze i nowoczesne narzędzia informatyczne kluczem wzrostu atrakcyjności bibliotek

• Anna Zagórska, kierowniczka Działu Analiz i Projektów Specjalnych Instytutu Książki, operatora Priorytetu 2 NPRCz 2.0: Infrastruktura bibliotek 2021-2025: nowe przestrzenie, nowe media, nowe funkcje

• Artur Górecki, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN (operator Priorytetu 3): Jak wprowadzić uczniów w świat literatury? Działania Ministerstwa Edukacji i Nauki na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

• Michał Rydzewski – zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury (operator Priorytetu 4): Kompetencje, sojusznicy, promocja – BLISKO bibliotek

Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentów programowych dotyczących realizacji NPRCz 2.0, Priorytet 2, K.I. 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Po ich zakończeniu Instytut Książki ogłosi kolejny nabór wniosków – najprawdopodobniej na zadania rozpoczynające się od 2024 roku.

Tymczasem, w oczekiwaniu na kolejny nabór wniosków, zapraszamy potencjalnie zainteresowanych bibliotekarzy i lokalne władze do zapoznania się z zasadami konkursu i rozpoczęcia przygotowań do złożenia wniosku w przyszłości. Aby ułatwić ten proces potencjalnym beneficjentom, prowadzimy działania upowszechniające i informacyjne w całym kraju.

Przedstawicieli instytucji zainteresowanych działaniami w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, prosimy o kontakt z osobami, których dane podane są w zakładce poświęconej programowi (sekcja „Kontakt”). Przedstawiciele Instytutu Książki podadzą terminy najbliższych spotkań organizowanych w terenie i wirtualnie lub umówią spotkanie indywidualne.

Szerzej o kampanii „Czytanie ma tylko dobre strony” pisaliśmy pod tym adresem.