Aktualności

grafika informacyjna
18.11.2021

„Certyfikat dla małych księgarni” – rozstrzygnięcie odwołań

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników naboru do programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wpłynęło łącznie 39 odwołań, w tym 3 błędne formalnie. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 16 odwołań.

Jednocześnie informujemy, że w związku z oczywistą omyłką, skorygowana została lista rankingowa wyników naboru.

Odwołania rozpatrzone pozytywnie

Odwołania rozpatrzone negatywnie

Odwołania odrzucone z przyczyn formalnych

Lista rankingowa wyników naboru - korekta 

Więcej informacji poświęconych programowi "Certyfikat dla małych księgarni"