Aktualności

24.04.2023

„Bliskość książek” – opracowanie dr. Pawła Kuczyńskiego i Instytutu Książki

Przedstawiamy opracowanie „Bliskość książek. Jak książki i biblioteki publiczne pomagają nam przetrwać (również pandemię)” autorstwa socjologa dr. Pawła Kuczyńskiego oparte na wynikach badań socjologicznych zrealizowanych w latach 2018–2020 na zlecenie Instytutu Książki. W publikacji wzięto pod uwagę wyniki sondaży, a także wzbogacono ją o nowe materiały.

„Bliskość książek” skierowana jest do miłośników książek, mówi bowiem o ich potrzebach, nawykach i oczekiwaniach. Równie ważnymi adresatami analizy są osoby ze środowiska bibliotekarskiego. Perspektywa socjologiczna pozwala spojrzeć z dystansu na społeczne otoczenie, w którym biblioteki funkcjonują. Jest ono mocno zróżnicowane, tak jak różne są społeczności małych i dużych gmin w Polsce. Opracowanie dr. Kuczyńskiego ma również pomóc bibliotekom w szukaniu odpowiedzi na pytania o niedaleką przyszłość, co wydaje się ważne, jeśli nie chcą przegrać walki o uwagę, toczącą się w sieci.

Zachęcamy do lektury, skorzystania z przedstawionych w pracy wyników i rekomendacji, by lepiej poznać świat czytelników i tych, którzy mogliby się nimi stać, użytkowników i potencjalnych użytkowników bibliotek, by móc sprostać ich potrzebom i oczekiwaniom.

Obok wypowiedzi eksperckich w opracowaniu znalazły się m.in. opinie czytelników, wywiady i zagadnienia takie, jak problem czytelnika młodzieżowego, samodzielne czytanie przez dzieci i czytanie dzieciom, pandemia i jej wpływ na czytelnictwo czy rola mediów społecznościowych.

Nasze opracowanie zawiera wiele danych statystycznych, uzupełnia je zaś szczegółowy opis projektów współfinansowanych ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) Priorytet 2, Infrastruktura Bibliotek 2016–2020, którego operatorem jest Instytut Książki.

„Bliskość książek” można pobrać bezpłatnie na naszej stronie.