Aktualności

fot. Szymon Gruchalski / Instytut Książki, Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu
26.06.2023

„Biblioteka w ogrodzie” – zapraszamy na spotkanie online

Instytut Książki zaprasza na spotkanie online poświęcone możliwościom zagospodarowania terenu wokół biblioteki – działaniom możliwym do sfinansowania w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w zaplanowanym przez IK cyklu wirtualnych prelekcji ze specjalistami i ekspertami. Architekt krajobrazu, pan Piotr Kociński, opowie o zagadnieniach związanych z możliwościami, jakie daje zagospodarowanie terenu wokół biblioteki. Przypominamy, że kompleksowe prace związane z aranżacją przestrzeni wokół placówki można sfinansować w ramach NPRCz 2.0, PR 2, K.I. 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

W trakcie prelekcji pt. Biblioteka w ogrodzie omówione zostaną inspirujące rozwiązania, wskazówki i dobre praktyki dotyczące projektowania przestrzeni otaczającej bibliotekę. Warto wspomnieć, że p. Kociński współpracował z beneficjentami „Infrastruktury bibliotek”, zna więc specyfikę potrzeb i oczekiwania bibliotekarzy.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, także tych, którzy zakończyli zadania i znajdują się w okresie trwałości projektu.

W zależności od dostępności miejsc w spotkaniu udział mogą wziąć także przedstawiciele bibliotek publicznych zainteresowani udziałem w „Infrastrukturze bibliotek 2021-2025”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom w dwóch terminach, proszę wybrać dogodniejszy. Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu proszę przesłać na adres: e.gasior@instytutksiazki.pl – w wiadomości proszę przekazać, jaki termin spotkania Państwa interesuje:

- 5 lipca br. (środa), godz. 11:00

- 12 lipca br. (środa), godz. 11:00

Spotkanie potrwa do 2 godzin. Treść każdego ze spotkań będzie tożsama.

W trakcie spotkań będzie możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym. Pytania skierowane do prelegenta można także przesyłać wcześniej, drogą mejlową na wskazany wyżej adres.

Piotr Kociński – architekt krajobrazu, autor licznych opracowań projektowych dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych, jak i prywatnych; zwolennik prostoty oraz maksymalnego wykorzystania terenu w oparciu o naturalne rozwiązania architektoniczne; współpracował z beneficjentami „Infrastruktury bibliotek” przy tworzeniu ogrodów przy bibliotekach w Chociczy oraz Jarocinie.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020.