Aktualności

21.05.2020

50 tys. zł dla artystów w ramach konkursu „Kultura na wynos”

W ramach konkursu „Kultura na wynos” Miasto Poznań przeznaczy łącznie 50 tys. zł dla autorów najciekawszych inicjatyw kulturalnych w czasie pandemii. W ten sposób Miasto chce wspomóc artystów, a także podziękować im za twórczą mobilizację w trudnym dla nich czasie.

Poznański magistrat przypomniał, że miesiące marzec, kwiecień, maj i czerwiec co roku obfitują w wydarzenia kulturalne - a w Poznaniu odbywa się ich wówczas ok. 600 miesięcznie.

„Gdy odwołane zostały wszystkie koncerty, spektakle i wernisaże, wielu poznańskich twórców spontanicznie, najczęściej nie dysponując żadnym wsparciem finansowym, zaczęło dzielić się swą twórczością w sieci” - wskazał magistrat.

Miasto Poznań postanowiło promować inicjatywy kulturalne lokalnych artystów i animatorów kultury pod hasłem #kulturanawynos. Zadeklarowano także, że w ramach pakietu #poznanwspiera najciekawsze, zrealizowane już projekty zostaną nagrodzone.

„Jesteśmy świadomi trudnej sytuacji środowiska kultury. Mimo odwołania setek wydarzeń wielu jego przedstawicieli wzięło na siebie podtrzymanie więzi z odbiorcami kultury, co jest warte uznania i docenienia” - podkreślił zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, odpowiedzialny za kulturę.

Jak dodał, za sprawą konkursu „Kultura na wynos” Miasto chce wybrać i nagrodzić najciekawsze działania już zrealizowane, bądź te, które zostaną przygotowane i udostępnione w sieci do 15 czerwca. Wtedy też zakończy się nabór.

Magistrat poinformował, że na nagrody i wyróżnienia w konkursie przeznaczono kwotę 50 tys. zł. W każdej z trzech kategorii - wydarzenia, edukacja, wydawnictwa - przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 5 tys. zł. Kapituła przyzna także wyróżnienia w wysokości od 1 tys. do 3 tys. zł.

Urząd Miasta Poznania podał, że konkurs jest ograniczony do osób fizycznych mieszkających w stolicy Wielkopolski lub płacących podatki w Poznaniu; w konkursie mogą wziąć udział także organizacje pozarządowe, czy przedsiębiorcy - ale ich siedziba musi się mieścić w Poznaniu.

Aby zgłosić udział w konkursie wystarczy wypełnić internetowy formularz, dostępny pod adresem bit.ly/kulturanawynosform. Zgłoszenie nie wymaga odręcznego podpisu. Wyniki mają być znane w lipcu.

[źródło: PAP, Anna Jowsa]