Festiwal Ars Cameralis 2017

06.11.2017
#
  • logo festiwalu

Festiwal Ars Cameralis jest interdyscyplinarnym wydarzeniem artystycznym i społecznym, które wpisało się trwale w przestrzeń województwa śląskiego.

Głównym celem Festiwalu Ars Cameralis jest umożliwienie jak najszerszemu spektrum odbiorców obcowania z najciekawszymi i najważniejszymi artystami oraz zjawiskami kultury polskiej i światowej. Upowszechnianie wartościowych artystycznych dokonań zakłada skierowaną do różnych środowisk dystrybucję idei, wartości i wrażeń estetycznych w różnych ośrodkach województwa śląskiego poprzez organizację festiwalowych wydarzeń, nie tylko w dużych miastach regionu (Katowice, Sosnowiec, Bytom, Gliwice) ale także docieranie do mieszkańców mniejszych ośrodków miejskich (Mikołów, Piekary Śląskie, Świętochłowice) oraz podupadających dzielnic większych miast (Chorzów Batory, Katowice Bogucice).

Atrakcyjna, wartościowa i spójna oferta artystyczna w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem aktywizacji dzieci, młodzieży, środowisk studenckich stwarza wyjątkową szansę na dotarcie zarówno do odbiorców zainteresowanych wysmakowaną kulturą wysoką, jak również do osób ze środowisk poszukujących swej życiowej drogi, bez nawyku uczestnictwa w kulturze oraz dostępu do artystycznych treści. XXVI edycja Festiwalu przebiegała będzie pod hasłem zaczerpniętym z prac Erazma z Rotterdamu "Pochwała Głupoty". Ów nieco prowokacyjny cytat ma odsyłać do pogłębionej refleksji nad problemami i wyzwaniami jakie stawia współczesnemu człowiekowi XXI wiek.

Podczas XXVI edycji Festiwalu Ars Cameralis odbędzie się kolejna, czwarta już odsłona „Zderzeń Literackich”. „Zderzenia Literackie” są międzynarodowym wydarzeniem literackim, którego znaczna część poświęcona jest literaturze polskiej. Jego pierwsze trzy edycje odbyły się w ramach poprzednich edycji Festiwalu Ars Cameralis, odnosząc wielki sukces artystyczny, jak i frekwencyjny. Poszczególne imprezy połączone z akcją promocji czytelnictwa wśród młodzieży odbywają się w kilku teatrach i klubach Katowic, przybierając mnogie formy literacko-muzycznych prezentacji, dyskusji, warsztatów dla młodzieży, odczytów i paneli. Gośćmi Festiwalu będą zarówno polscy, jak i zagraniczni, ważni dla kultury współczesnej, pisarze, poeci, krytycy oraz reporterzy, a także muzycy i happenerzy działający w obszarze szeroko pojętej literackiej przestrzeni.

Serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu, a szczególnie na te, które zostały zainicjowane przez Instytut Książki:

9 listopada 2017 (czwartek)
g. 12:00

Zderzenia Literackie
Pochwała książek
Warsztaty literackie dla dzieci (8–9 lat): SYLWIA GRUDNIAK
Miejsce: Miejski Dom Kultury Batory, Chorzów
Wstęp wolny, zapisy: karolina@mdkbatory.pl

15 listopada (środa)
g. 19:00

Zderzenia Literackie
Nie tylko Dylan – czy songwriterzy tworzą literaturę?
Dyskusja: BARTEK CHACIŃSKI, JERZY JARNIEWICZ, SZYMON KLOSKA
Prowadzenie: MAREK HORODNICZY
Koncert: GRAFTMANN (PL)
Miejsce: Teatr Śląski – Scena w Malarni, Katowice
Bilety: 5 zł

16 listopada (czwartek)
g. 19:00
Zderzenia Literackie
Wojaczek do wielokrotnego użytku
Koncerty z poezją w tle: ŻMICIER WAJCIUSZKIEWICZ (BY), JULIA I NIEPRZYJEMNI (PL)
Miejsce: Kinoteatr Rialto, Katowice
Bilety: 10 zł (ulgowe), 15 zł

20 listopada (poniedziałek)
g. 10:00

Zderzenia Literackie
Warsztaty literackie dla młodzieży: Klub Twórczego Pisania MARTY FOX
Miejsce: Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec, Katowice
Wstęp wolny, zapisy: mdkgiszowiec@wp.pl

Zważywszy na doświadczenia poprzednich edycji Festiwalu oraz na znakomitą frekwencję podczas większości wydarzeń, można mieć nadzieję, iż kolejna odsłona Festiwalu jeszcze bardziej przyczyni się do pobudzenia artystycznego fermentu w regionie, do zaktywizowania jego mieszkańców oraz nade wszystko pozwoli im obcować z wybitnymi artystami, którzy pomagają wyjaśniać skomplikowany współczesny świat.

XXVI edycja Festiwalu Ars Cameralis odbywała się będzie jak co roku w listopadzie (3-28 listopada). Poszczególne bloki wydarzeń literackich i muzycznych odbędą się m.in w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, Jazz Clubie Hipnoza, Teatrze Śląskiem,  Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu – Sala widowiskowo-sportowa Muza, Miejskim Domu Kultury w Chorzowie Batorym i innych.

Program nadchodzącej edycji poszerzony zostanie i wzbogacony o warsztaty literackie adresowane do konkretnych grup wiekowych, mające na celu promocję czytelnictwa oraz zachętę do kreatywnego myślenia i działania w życiu. W programie Festiwalu pojawią się także wydarzenia skierowane do seniorów, młodzieży i dzieci. Odbywały się będą koncerty, niestandardowe spotkania literackie, prelekcjei wykłady oraz inne atrakcyjne wydarzenia.

więcej informacji: arscameralisfestiwal.pl