Nagrody na Targach Książki w Krakowie

27.10.2017
#
  • grafika promująca targi

Podczas trwających od czwartku 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie przyznano nagrody: „Gaudeamus”, nagrody w konkursie „Edycja” oraz Nagrodę im. Jana Długosza.

Nagrodę "Gaudeamus" za najlepszą publikację, która ukazała się w wydawnictwach uczelnianych zdobyło Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za pracę Aleksandra Jankowskiego "Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795-1939".

W konkursie "Edycja" na książkę edytorsko doskonałą przyznano sześć równorzędnych nagród. Wydawnictwo Egmont Polska zostało nagrodzone za próbę artystycznego podejścia do książek dla dzieci wydawanych w ramach projektu "Egmont-Art". Wydawnictwo Wytwórnia zostało nagrodzone za "Ilustrowany elementarz polskiego designu czyli 100 projektów narysowanych przez 25 ilustratorów" według koncepcji Ewy Solarz. Nagrodę otrzymało także nowe wydawnictwo: Druganoga za książkę "Doba na oceanie. Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem" autorstwa Agaty Loth-Ignaciuk. Wrocławskie wydawnictwo "Warstwy" doceniono za tomik poezji "Minimum" Urszuli Zajączkowskiej, a w szczególności za połączenie poezji ze sztuką edycji, zaś wydawnictwo Arkady za kompleksową, zawierającą kilka tysięcy ilustracji publikację "Heraldyka i weksylogia" autorstwa Alfreda Znamierowskiego. "Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne doceniliśmy za wydanie zbioru reprintów najwybitniejszego polskiego ilustratora średniowiecza Samostrzelnika. Nigdy wcześniej nie były one publikowane" – podkreślił Andrzej Palacz.

Nagrodę im. Jana Długosza w czwartek odebrał Przemysław Czapliński za najlepszą publikację z dziedziny humanistyki w 2016 r. Jury doceniło książkę "Poruszona mapa" – o obrazie Polski w naszej literaturze ostatniego trzydziestolecia. "Dla Czaplińskiego literatura nie jest ucieczką od rzeczywistości w autonomiczne światy wzruszeń, fantazji czy zabawy, lecz przeciwnie: powrotem do rzeczywistości i przywracaniem nam świata, tyle tylko, że – dzięki literaturze - widzianego lepiej, głębiej, ostrzej" – podkreślił w laudacji członek jury prof. Ryszard Nycz. Laureat otrzymał 30 tys. zł i statuetkę autorstwa zmarłego na początku października krakowskiego artysty Bronisława Chromego. Nagrodę ufundowali: Targi w Krakowie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Książka Czaplińskiego ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego. (na podstawie PAP)