70. rocznica wydania pierwszego numeru „Kultury”

15.09.2017
#
  • promocja albumu „»Kultura« – narodziny pisma” / fot. J. Pacześniak dla IK

Instytut Książki wraz ze Stowarzyszeniem Instytut Literacki Kultura oraz Wydziałem Politologii UMCS i Muzeum Lubelskim jest organizatorem odbywających się w dniach 14 i 15 września 2017 roku w Lublinie obchodów 70-lecia wydania pierwszego numeru „Kultury” paryskiej. Do Lublina przybyli przyjaciele i znawcy spuścizny Jerzego Giedroycia.

W czwartek podczas promocji albumu „»Kultura« – narodziny pisma” (koedycja Instytutu Literackiego Kultura i Instytutu Książki) głos zabrali m.in. redaktor tomu Marek Żebrowski, Wojciech Sikora i Stanisław Mancewicz reprezentujący Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Andrzej Peciak z Instytutu Książki, który publikację przygotował do druku. Wśród gości pojawił się również kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz, który w latach 1963-1989 był tajnym kurierem paryskim „Kultury” do Polski. Goście zgodnie podkreślali wielkie znaczenie paryskiego pisma i jego redaktora naczelnego Jerzego Giedroycia dla rozwoju polskiej literatury i kultury w XX wieku, zasługi w budowaniu „swobodnej przestrzeni duchowej”, niezwykłe osiągnięcia w wyszukiwaniu i „wydobywaniu” talentów literackich. Instytut Literacki Kultura zaprezentował imponującą mapę „Autorzy książek Instytutu Literackiego 1946-1997”, przedpremierowo zostały zaprezentowane fragmenty filmu dokumentalnego poświęconego redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi (reż. Mirosław Chojecki, obecny podczas prezentacji).

Moderator spotkania, profesor Iwona Hofman, ogłosiła również nazwisko laureata Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przyznawanej od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. Tegorocznym laureatem została Joanna Krakowska za książkę „PRL. Przedstawienia” (pierwsza książka z serii „Teatr publiczny. Przedstawienia 1765–2015” wydawanej wspólnie przez Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Instytut Sztuki PAN).

Dziś na Wydziale Politologii UMCS odbędzie się spotkanie zatytułowane „Fenomen paryskiej »Kultury«”, czyli okrągły stół z udziałem przyjaciół i współpracowników pisma oraz nastąpi wręczenie dyplomów Laureatom 5. Edycji Stypendium im. Leopolda Ungera.