Relacja z II dnia Konferencji Wyszehradzkiej

18.05.2017
#
  • uczestnicy Konferencji Wyszehradzkiej / fot. B. Kuc

Drugi dzień Konferencji Wyszehradzkiej przyniósł równie ciekawe i owocne dyskusje co pierwszy dzień obrad.

W panelu przedpołudniowym nad formami współpracy między instytucjami różnych szczebli – od międzynarodowych, państwowych po pozarządowe, lokalne – zajmującymi się promocją czytelnictwa pochylili się Simone C. Ehmig z Niemiec, kierownik Instytutu ds. Czytania i Mediów w Stiftung Lesen, Czeszka Dana Kalinová, długoletnia dyrektor Targów Książki Svět knihy w Pradze, współtwórczyni kampanii Rosteme s knihou (Rośniemy z książką), Rafał Rukat z Biblioteki Narodowej, który opracowuje projekty związane z kulturotwórczą rolą biblioteki w środowisku lokalnym, Jens Thorhauge z Danii, założyciel Thorhauge Consulting, wieloletni dyrektor Danish Agency for Libraries and Media, autor New Trends in Scandinavian Public Libraries.

Podczas panelu poświęconego projektom edukacyjnym, społecznym i naukowym w ramach działań na rzecz czytelnictwa eksperci dzielili się doświadczeniami zebranymi podczas realizacji tego rodzaju przedsięwzięć przez podmioty, które reprezentują. Udział w tej debacie wzięli: László Boka, dyrektor ds. naukowych w Bibliotece Narodowej im. Széchény’ego w Budapeszcie, Jacek Królikowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który zajmuje się programami i działaniami na rzecz dostępu do nowych technologii za pośrednictwem bibliotek, Marcin Skrabka, twórca goodbooks.pl, kierownik Centrum Innowacji dla Kultury i Edukacji we Wrocławiu oraz Łotysz Uldis Zariņš, dyrektor Działu Rozwoju Biblioteki Narodowej Łotwy.

W panelu rozpoczynającym drugą sesję dyskusyjną tego dnia o nowych technologiach w promowaniu czytelnictwa i zmianach z tym związanych we współczesnej kulturze oraz o wpływie cyfryzacji na czytelnictwo rozmawiali: Maciej Maryl z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Helena Orálková reprezentująca Bibliotekę Publiczną im. Jiříego Mahena w Brnie, Węgier Máté Tóth z Uniwersytetu w Peczu, specjalista w dziedzinie wykorzystywania technologii mobilnych w węgierskich bibliotekach oraz powtórnie Marcin Skrabka.

Konferencję zamknął panel dyskusyjny pn. Rynek książki a polityka kulturalna państwa – obszary współpracy i wyzwania. Tutaj dyskusja toczyła się wokół zagadnień odnoszących się do obszarów i sposobów wspomagania wydawców przez państwo. Eksperci podjęli się także próby oceny kondycji rynku księgarskiego i wtórnego obiegu książki. Wystąpili: Barbara Jóźwiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, wiceprezes Polskiej Izby Książki, Gergely Kovács, dyrektor węgierskiego wydawnictwa Rézbong, Tina Mamulashvili z Gruzji, reprezentująca wydawnictwo Sulakauri, współtwórczyni Tbilisi Book & Music Festival oraz Grzegorz Nieć z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, badacz dziejów książki i prasy, edytor, specjalista w zakresie wtórnego rynku książki. 

Podsumowując konferencję, dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski podziękował ekspertom za inspirujące spotkania i debaty oraz wyraził nadzieję, że konferencja i ewentualne kolejne spotkania w takiej formule przyczynią się do ożywienia czytelnictwa w środkowej Europie.