Rok Sienkiewicza 2016: konkurs ofert

24.02.2016
#
  • Henryk Sienkiewicz, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach

Sejm i Senat RP podjęły w grudniu 2015 roku uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W setną rocznicę śmierci pisarza i sto siedemdziesiątą rocznicę urodzin Instytut Książki będzie realizował konkurs projektów pod nazwą Rok Sienkiewicza 2016. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z osobą i twórczością noblisty.

Środki finansowe przewidziane na realizację Roku Sienkiewicza 2016 wynoszą 800 tys. złotych.

Na oferty zgodne z regulaminem konkursu, Instytut Książki oczekuje do 30 marca 2016 roku.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Oferta realizacji projektu

Raport z realizacji projektu