Zgłoszenia do 7. edycji Nagrody im. Kapuścińskiego

28.12.2015
#
  • Ryszard Kapuściński, fot. Elżbieta Lempp

Tylko do 15 stycznia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) można zgłaszać reportaże literackie, wydane w 2015 roku.

Książki do Nagrody może zgłaszać każdy, także ich autorzy i tłumacze.

Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki (tylko pierwsze wydania autorów żyjących) należy przesłać na adres:

Biuro Kultury UM st. Warszawy
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki,
- imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).

Mile widziane uzasadnienia zgłoszenia.

Szczegóły i regulamin Nagrody (w pliku do pobrania):
http://www.kulturalna.warszawa.pl/pi/92748_1.pdf

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Nagrody – Bożena Dudko
e-mail: bozena.dudko@agora.pl