Blok Różewiczowski w „Jacket2

30.11.2015
#
  • Tadeusz Różewicz / fot. Jerzy Olek

Blok wypowiedzi o poezji Tadeusza Różewicza, złożony z tekstów współczesnych poetów polskich i ich wierszy, pojawił się niedawno w jednym z prestiżowych amerykańskich pism poświęconych poezji współczesnej – „Jacket2". Zbiór stanowi rzadko spotykany przykład oddziaływania danego poety na pokoleniowo młodszych autorów.

Inspiratorami całego przedsięwzięcia są Marit MacArthur, profesorka literatury angielskiej Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz Kacper Bartczak z Uniwersytetu Łódzkiego – poeta, eseista, amerykanista – który całość skoordynował. Jest to pierwsza tego typu prezentacja łącząca namysł krytyczny nad dziedzictwem literackim Tadeusza Różewicza w postaci krótkich tekstów współczesnych poetów polskich z ich wierszami, które podszyte są światoodczuciem autora Niepokoju. Różnorodność dykcji i języków polskich poetów niewątpliwie jest zapośredniczona w charakterystycznym sposobie ewokowania nurtujących Różewicza problematyk, ale także ukazuje przeogromną skalę wpływu dykcji różewiczowskiej na formę i język współczesnej poezji polskiej. Znaczącym faktem jest to, że sam wpływ nie przybiera u wypowiadających się o Różewiczu znamion naśladownictwa, a – wręcz przeciwnie – stanowi twórczą inspirację, niekiedy wręcz mocno schowaną lub dalece przetworzoną. Silny głos Różewicza rezonujący w samych wierszach prezentowanych na łamach, stanowi raczej jego pogłos, który, w konsekwencji, wzmacnia język wiersza poszczególnego autora.

Poetami, którzy wypowiedzieli się na temat Tadeusza Różewicza, prezentując zarazem swoje wiersze, są: Wojciech Bonowicz, Kacper Bartczak, Krzysztof Siwczyk, Marta Podgórnik, Maciej Melecki, Jacek Gutorow, Jerzy Jarniewicz, Marcin Sendecki, Adam Wiedemann, Edward Pasewicz, Grzegorz Wróblewski i Darek Foks.    

Teksty zamieszczone w bloku można znaleźć na stronie pisma „Jacket2".