Porozumienie między resortami w sprawie bibliotek

22.01.2015
#
  • Małgorzata Omilanowska (minister kultury), Joanna Kluzik-Rostkowska (minister edukacji), Grzegorz Gauden (dyrektor Instytutu Książki), fot. Bogadn Kuc / Instytut Książki

Minister kultury Małgorzata Omilanowska i minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podpisały w czwartek porozumienie o współpracy resortów we wspieraniu bibliotek. Projekt zakłada między innymi, że przez pięć lat na zakupy bibliotecznych nowości wydanych zostanie 180 mln zł.

Biblioteki publiczne pozostają pod opieką MKiDN, a biblioteki szkolne - MEN. W ostatnich latach udało się doprowadzić do zawarcia 1180 partnerstw pomiędzy bibliotekami publicznymi a szkolnymi, aby nie kupowały one tych samych książek, a księgozbiory w danej miejscowości nie dublowały się, ale były komplementarne.

"Teraz przyszedł czas na zacieśnienie współpracy między resortami we wspieraniu bibliotek" - mówiła minister Omilanowska na czwartkowej konferencji prasowej.

MEN opracował właśnie i będzie realizował w 2015 roku program "Książki naszych marzeń", który będzie komplementarny wobec prowadzonego przez MKiDN programu "Zakupy nowości wydawniczych".  

Jak powiedziała Kluzik-Rostkowska projekt programu "Książki naszych marzeń" zakłada doposażenie bibliotek w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia w książki wybrane przez uczniów, atrakcyjne dla nich.

"Chodzi o zachęcenie uczniów do czytania, stąd kupowane mają być książki, niebędące podręcznikami, o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumienia otaczającego świata, jednocześnie służące do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego" - mówiła minister edukacji.

Wśród celów programu wymieniono także: urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Na realizację programu zaplanowano w tym roku przeznaczyć 15 mln zł z budżetu państwa. Zgodnie z projektem kwota dotacji dla szkół małych (do 70 uczniów) ma wynieść 1000 zł, dla szkół średnich (od 71 do 170 uczniów) - 1100 zł, dla szkół dużych (powyżej 171 uczniów) - 1250 zł. Ponieważ program przewiduje 20-procentowy wkład własny samorządów, cała kwota na zakupy dla bibliotek szkolnych wyniesie 18 mln zł.

Ministerstwo kultury wspiera biblioteki od lat. W roku 2015 resort przeznacza na zakupy dla bibliotek sumę największą od lat - 25 mln zł. Na komputery dla bibliotek MKiDN wyda 2,5 mln zł, na szkolenia dla bibliotekarzy - 1 mln. Tyle samo wyniesie dotacja dla programu Academica - działającej od grudnia 2014 roku cyfrowej wypożyczalni międzybiblioteczna zdigitalizowanych zasobów BN, a MAK + czyli zintegrowany elektroniczny system biblioteczny otrzyma dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł.

W ramach wieloletniego programu KULTURA+, priorytet Biblioteka+ do końca 2015 roku zbudowanych lub zmodernizowanych zostanie 245 bibliotek gminnych na łączna kwotę 150 mln zł.

Program "Książki naszych marzeń" to nie jedyne w ostatnim czasie działanie MEN nakierowane na promocję czytelnictwa wśród uczniów. Do końca stycznia każdy zainteresowany może wziąć udział w inicjatywie resortu edukacji "Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszych uczniów". Na stronie internetowej ministerstwa www.men.gov.pl każdy może zaproponować lekturę dla uczniów szkół podstawowych.

W listopadzie MEN ogłosiło zaś konkurs "Książki naszych marzeń".  W ramach konkursu uczniowie musieli nakręcić krótki film, w którym mieli przekonać, że ich szkoła powinna wygrać i dostać wszystkie książki z listy, którą przygotowała. Na liście marzeń mogło być nawet 50 pozycji. Większość nagród już dotarła do laureatów.

(PAP)