Oświadczenie Dyrektora Instytutu Książki w sprawie Nagrody im. A. Włodka

28.12.2012

Publikujemy treść oświadczenia dyrektora Instytutu Książki Grzegorza Gaudena w sprawie ustanowienia nagrody im. A. Włodka:

Szanowni Państwo,

Ustanowienie nagrody im. Adama Włodka jest wynikiem zapisów testamentowych Wisławy Szymborskiej. Z tego względu Instytut Książki uznał za naturalne wsparcie wykonania jej testamentu. Informacje o przeszłości Adama Włodka były nieznane Instytutowi Książki w chwili podejmowania decyzji. Ich treść nakazuje zrewidowanie naszego stanowiska. Nasze ostateczne stanowisko zostanie ogłoszone w dniu 2 stycznia 2013 po spotkaniu z Fundacją Wisławy Szymborskiej.

Z poważaniem,
Grzegorz Gauden