Nagrody Historyczne Polityki 2013

27.12.2012
#

Tygodnik Polityka zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagród Historycznych Polityki 2013. Do redakcji tygodnika należy przesłać po trzy egzemplarze zgłoszonej książki wydanej w 2012 roku wraz z recenzją.

Kandydatury można przesłać do 28 lutego 2013 r. na adres:
„Polityka” Spółdzielnia Pracy
ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa
z dopiskiem Nagrody Historyczne Polityki

Uroczyste ogłoszenie laureatów Nagród nastąpi w okolicach Święta 3 maja.

Nagrody Historyczne Polityki to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane w 1959 r. W skład Jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika „Polityka”, a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii.

Nagrody Historyczne POLITYKI przyznawane są w trzech kategoriach (działach):
1/ w kategorii (dziale) prac naukowych i popularno-naukowych;
2/ w kategorii (dziale) wydawnictw źródłowych;
3/ w kategorii (dziale) pamiętniki, relacje, wspomnienia;
4/ ponadto Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną (na ogół w dziale historiozofii) lub nagrodę za debiut.