8. edycja Nagrody Literackiej Gdynia

21.12.2012
8. edycja Nagrody Literackiej Gdynia

Przed nami ósma edycja Nagrody Literackiej Gdynia, przyznawanej w każdym roku w kategoriach: poezja, proza, esej.

Zgłoszenia książek wydanych w 2012 roku przyjmowane będą do 31 stycznia 2013 r. W tym terminie zgłoszenie powinno być doręczone do Sekretarza Kapituły. Zgłoszenie, które wpłynie po tej dacie może zostać uwzględnione tylko za zgodą Kapituły.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

Tryb zgłaszania książek do Nagrody Literackiej Gdynia obejmuje przesłanie do Sekretarza Kapituły pod adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
z dopiskiem „Nagroda Literacka Gdynia” następujących materiałów:
-  pisemnego zgłoszenia książki do Nagrody
- ośmiu egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko autora
-  tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
- nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły – dr Violetta Trella, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, tel. 58 622 73 55, fax 58 622 64 17, e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl.

Szczegółowy regulamin Nagrody dostępny jest na stronie www.nagrodaliterackagdynia.pl