Zgłoszenia do Nagrody Literacka Gdynia

23.12.2011
Przed nami siódma edycja Nagrody Literackiej Gdynia, przyznawanej w każdym roku w kategoriach: poezja, proza, esej. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania książek i ich autorów jako kandydatur do Nagrody Literackiej Gdynia i związanego z tym wyróżnienia statuetką – Gdyńską Kostką Literacką oraz nagrodą pieniężną w wysokości 50.000 złotych.
 
Zgłoszenia do konkursu książek wydanych w 2011 roku przyjmowane będą do 31 stycznia 2012 r. W tym terminie zgłoszenie powinno być doręczone do Sekretarza Kapituły. Zgłoszenie, które wpłynie po tej dacie może zostać uwzględnione tylko za zgodą Kapituły.

Tryb zgłaszania książek do Nagrody Literackiej Gdynia obejmuje przesłanie do Sekretarza Kapituły pod adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
z dopiskiem „Nagroda Literacka Gdynia” następujących materiałów:
  • pisemnego zgłoszenia książki do Nagrody
  • ośmiu egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.
Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko autora
  • tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
  • nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły:
Violetta Trella
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
tel. 58 622 73 55
fax 58 622 64 17
e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl.

Szczegółowy regulamin Nagrody dostępny jest na stronie www.nagrodaliterackagdynia.pl