Kanon literatury podziemnej

28.12.2009

"Rozmowy polskie latem 1982" Jarosława Marka Rymkiewicza oraz "Moc truchleje" Janusza Głowackiego to pierwsze dwa tomy "Kanonu literatury podziemnej", które trafiły
do księgarń. W ramach cyklu ukażą się 23 książki wydane w tzw. drugim obiegu w latach 1976-89.

"W ramach projektu 'Kanon literatury podziemnej' Wydawnictwo Bellona wraz z Oficyną Wydawniczą Volumen pragnie zaprezentować 23 najlepsze dzieła literatury pięknej 'drugiego obiegu', które premierę wydawniczą miały w latach 1976-89. Projekt ma na celu ukazanie niezwykłego dorobku podziemnego ruchu wydawniczego czasów PRL, zjawiska niespotykanego na skalę światową, o wielkim znaczeniu dla kultury polskiej" - mówi specjalistka ds. marketingu Wydawnictwa Bellona Ewa Cieślak.

Jak podkreśla, zamysłem autorów projektu jest utrwalenie w świadomości współczesnego pokolenia zjawiska tzw. drugiego obiegu wydawniczego, które stało się przestrzenią, wypełnioną przez najlepszych z najlepszych - pisarzy, poetów, dziennikarzy. "Lista książek została dobrana tak, aby reprezentowała główne gatunki literackie oraz, aby ukazywała wielkie bogactwo duchowe pozaoficjalnego życia tamtej epoki" - zaznacza Cieślak.

W ramach projektu "Kanon literatury podziemnej" w pierwszej połowie 2010 roku ukażą się także: "Rachunek naszych słabości" Andrzeja Kijowskiego (styczeń); "Książeczka wojskowa" Antoniego Pawlaka (styczeń); "Kadencja" Jana Józefa Szczepańskiego (luty); "Kraj świata" Janusza Andermana (luty); "Nierzeczywistość" Kazimierza Brandysa (marzec); "Stan po zapaści" Jacka Bocheńskiego (marzec); "Historia cudownej meliny" i "Cudowna melina" Kazimierza Orłosia (kwiecień); "W Polsce" Tadeusza Korzeniewskiego (kwiecień); "Raport o stanie wojennym" i "Notatki z codzienności" Marka Nowakowskiego (kwiecień); "Moje przygody z historią" Mariana Brandysa (maj) oraz "Nadzór" Wiesława Saniewskiego (maj).

W drugiej połowie 2010 roku zaplanowano wydanie następujących tytułów: "Struktura kłamstwa" Piotra Wierzbickiego (czerwiec); "Madame Frankenstein" i "Czarna iluminacja" Zyty Oryszyn (czerwiec); "Hańba domowa" Jacka Trznadla (lipiec); "Wielki strach" Juliana Stryjkowskiego (lipiec); "Przesłuchanie" i "Przyznaję się do winy" Ryszarda Bugajskiego (sierpień); "Felietony" (wybór) Stefana Kisielewskiego (sierpień); "Eseje" (wybór) Jana Walca (wrzesień); "Cisi i gęgacze", "Towarzysz Szmaciak", "Caryca i zwierciadło i inne" oraz utwory wybrane Janusza Szpotańskiego (wrzesień); "Antologia poezji" Leszka Szarugi (wrzesień) oraz "Antologia eseju" Macieja Urbanowskiego (październik).

"Pomysł serii wydawniczej, zawierającej książki wydane w latach Polski Ludowej w obiegu
pozacenzuralnym oceniam jako znakomity. Podziemny ruch wydawniczy był wielkim dziełem polskiej inteligencji: autorów, wydawców, redaktorów, drukarzy - i stanowi trwały wkład w polską kulturę. Nie tylko tamtych lat, ale także dzisiejszą - i zasługuje na trwałą pamięć. Tak pomyślana seria ma właśnie ją podtrzymać, a wiedzę o tym niezwykle ważnym dokonaniu rozpowszechnić" - mówi o projekcie teoretyk literatury prof. Michał Głowiński z Instytutu Badań Literackich PAN.

PAP