Nagroda "Brücke Berlin"

21.12.2009

W czerwcu 2010 roku Fundacja BHF-BANK przyzna po raz piąty nagrodę „Brücke Berlin”. Jest to nagroda za ważne dzieło literackie z Europy Środkowej i Wschodniej i jego wybitny przekład na niemiecki. Nagroda pieniężna wysokości 20 000 Euro przypada w równych częściach autorowi/autorce dzieła i tłumaczowi/tłumaczce tego dzieła na język niemiecki. Patronatem konkurs objął Péter Esterházy, laureat Nagrody Pokojowej Księgarzy Niemieckich.

W roku 2010 pod uwagę brane będą pod uwagę tłumaczenia współczesnych dzieł literackich z Europy środkowej i wschodniej (proza, liryka, dramat, esej), które ukazały się drukiem w okresie między wrześniem 2008 a marcem 2010 lub też zostaną niebawem opublikowane, Fundacja BHF-BANK przyjmuje zarówno zgłoszenia własne autorów i tłumaczy jak i propozycje osób trzecich (np. wydawnictw, literaturoznawców i krytyków literackich).

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane biograficzne i bibliograficzne autora i jego tłumacza (w sześciu egzemplarzach)
  • wersję wydawniczą (egzemplarz) tłumaczenia (w sześciu egzemplarzach)
  • wersję wydawniczą albo kopię oryginału dzieła (w jednym egzemplarzu)
  • uzasadnienie zgłoszenia (w sześciu egzemplarzach)

Zgłoszenia do konkursu muszą wpłynąć do dnia 31 stycznia 2010 na adres:

BHF-BANK-Stiftung     stiftung@bhf-bank.com
Herrn Wilhelm Burmester    Tel. 069 – 718 35 19
Bockenheimer Landstr.  10   10 Fax 069 – 718 34 10
60323 Frankfurt am Main

O przyznaniu nagrody zdecyduje niezależne jury w składzie:

– Wilhelm Burmester, dyrektor Fundacji BHF-BANK
– Esther Kinsky, autorka i tłumaczka
– Klaus-Dieter Lehmann, prezydent Instytutu Geothego
– Jörg Magenau, krytyk literacki
– Katharina Narbutovic, kierowniczka Berliner Künstlerprogramms des DAAD
   (Berlińskiego Programu dla Sztuki przy Niemieckiej Centralnej Wymianie Akademickiej)

Nadesłane komplety zgłoszeniowe nie będą odsyłane do autorów. Decyzje jury w wypadku nieuwzględnienia dzieła nie będą wymagały uzasadnienia. Wszelkie roszczenia prawne są wykluczone.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2010 w Altes Museum w Berlinie w ramach sympozjum na temat aktualnych problemów literatury Europy Środkowej i Wschodniej, organizowanym przez Literarisches Colloqium w Berlinie.