Polska zrealizowała kilkaset projektów w ramach programu "Kultura 2000"

20.12.2006
Sukcesem kończy się unijny program "Kultura 2000", w ramach którego Polska zrealizowała ponad 200 projektów. Nowa, rozpoczynająca się w styczniu edycja, zapowiada się jeszcze ciekawiej - poinformowano w środę w Warszawie podczas konferencji prasowej przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie zorganizowano w celu podsumowania polskiego uczestnictwa w dobiegającym końca programie i omówienia warunków przystąpienia do nowej edycji. "Kultura 2000" potrwa do końca tego roku, a już w styczniu 2007 r. rozpocznie się nowy projekt Unii Europejskiej na lata 2007-2013- "Kultura 2007".

Celem unijnych programów na rzecz kultury jest umocnienie współpracy kulturowej Europejczyków i wsparcie międzykulturowego dialogu. Mają one podkreślać różnorodność, promować dialog i wzajemne poznawanie kultur i historii poszczególnych narodów Europy, zwiększać mobilność ludzi i dzieł, upowszechniać nowatorskie koncepcje, metody i technologie oraz podkreślać rolę kultury, jako czynnika ekonomicznego oraz czynnika integracji społecznej i obywatelskiej.

"Do Kultury 2000 Polska przystąpiła jeszcze zanim stała się oficjalnym członkiem Unii Europejskiej, w październiku 2001 r. - powiedział Krzysztof Olendzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. -  Od tego czasu prawie 300 polskich organizacji kulturalnych wzięło udział w ponad 200 projektach, a w 37 z nich pełniło nawet rolę lidera".

Zarówno kończący się w tym roku program "Kultura 2000", jak i jego następca "Kultura 2007" adresowane są do wszystkich instytucji prowadzących działalność w dziedzinie kultury (stowarzyszeń, fundacji, muzeów, bibliotek, teatrów, domów kultury czy uczelni wyższych). Wspierają one przedsięwzięcia z dziedziny malarstwa, rzeźby, sztuki wideo, fotografii, wzornictwa przemysłowego, architektury, grafiki, teatru, tańca, muzyki, sztuk lirycznych, książek, tłumaczeń i wielu innych.

Uczestnictwo w programach, oprócz zdobycia dofinansowania realizowanych projektów, zapewnia także możliwość nawiązania współpracy z instytucjami z innych krajów członkowskich, co przyczynia się do promowania kultury polskiej w krajach UE oraz umożliwia polskim odbiorcom zapoznanie się z dorobkiem kulturowym innych krajów.

"Sektor kulturowy jest bardzo istotnym elementem gospodarki europejskiej. W 2003 r. pracowało w nim prawie sześć mln osób, a jego łączny obrót przekroczył 654 mld euro" - podkreślił jeden z prelegentów Wojciech Wysocki z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Całkowity budżet "Kultury 2000" wyniósł 167 mln euro, natomiast proponowany budżet nowego programu wynosi 400 mln euro. Wysokość udzielanego przez Komisję Europejską wsparcia wynosi 50-60 proc. całkowitego budżetu projektu. Resztę środków organizatorzy muszą zebrać sami.

W ramach "Kultury 2007" realizowane mają być trzy rodzaje projektów - projekty długoterminowe (trzy-pięcioletnie), krótkoterminowe (trwające do dwóch lat) oraz akcje specjalne. Podzielono je dwie grupy - kulturalną oraz tłumaczeniową. Osoby zainteresowane uczestnictwem zobowiązane są do złożenia (do końca lutego 2007 r.) formularza aplikacyjnego oraz budżetowego, a także specyfikacji określających dokładny rodzaj zaplanowanych prac oraz wyznaczających jego realizatorów.  

Ogłoszenie decyzji o przyznaniu grantów odbędzie się w lipcu 2007 r.

Więcej informacji na temat programu znaleźć można na stronie: http://www.mk.gov.pl/pkk/program.php
(PAP)