I Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej

12.05.2005

Wykład Ryszarda Kapuścińskiego „Tłumacz - postać XXI wieku” zainaugurował 12 maja w Krakowie I Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej. To najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcie Instytutu Książki.
Udział w Kongresie potwierdziły 174 osoby z 50 krajów.


Najliczniej reprezentowani są tłumacze z Europy, nie brakuje też gości z Chin, Egiptu, Kuby. Wśród uczestników kongresu są osoby z bogatym dorobkiem, od dziesiątek lat zajmujące się działalnością przekładową: Henryk Bereska, Anders Bodegard, Bill Johnson, Zofia Bobowicz, Ester Kinsky, Karol Lesman oraz tłumacze stawiający w tym zawodzie pierwsze kroki.


Program kongresu obejmuje dyskusje panelowe np. na temat recepcji literatury polskiej za granicą czy polskiej oferty kulturalnej oraz warsztaty z udziałem historyków literatury i krytyków literackich, autorów i wydawców. Podczas tych spotkań tłumacze będą mieli okazję poznać najnowsze trendy w polskiej literaturze i nowe tytuły znanych pisarzy, zgłębić tajniki nowej polszczyzny, porozmawiać o poezji Bolesława Leśmiana i twórczości Witolda Gombrowicza.


Najważniejszym punktem Kongresu będzie uroczystość wręczenia nagrody Instytutu Książki dla popularyzatorów literatury polskiej zagranicą „Transatlantyk”.
Do nagrody zgłoszono ponad 50 kandydatów z 25 państw. Większość z nich to tłumacze. Są też w tym gronie wydawcy, pisarze, dziennikarze. Kandydatów zgłaszały polskie ambasady i Instytuty Polskie, placówki dyplomatyczne innych państw mieszczące się w Polsce, pisarze, wydawcy z Polski i zagranicy, krytycy literaccy, uczelnie, stowarzyszenia twórcze – także zagraniczne.
O wyborze laureata zadecyduje Kapituła – Eva Hoffman, Vera Michalski, Karl Dedecius, Adam Zagajewski, Janusz Palikot i Andrzej Nowakowski. Laureat, którego nazwisko zostanie ogłoszone dopiero w trakcie gali odbierze 10.000 euro oraz statuetkę autorstwa Andrzeja Renesa.

Program I Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej
12-14.05.2005 - Kraków


12.05, CZWARTEK

Uniwersytet Jagielloński (Aula na Kampusie UJ, ul. Gronostajowa 7)


10.00-13.00:
10.00-10.30:
Uroczyste otwarcie kongresu
Wystąpienie pana Andrzeja Nowakowskiego, Dyrektora Instytutu Książki
Wystąpienie Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wystąpienie pana Waldemara Dąbrowskiego, Ministra Kultury RP
10.30-11.00:
Tłumacz - postać XXI wieku
 , wykład Ryszarda Kapuścińskiego

11.30-13.00:
Dyskusja panelowa „Recepcja literatury polskiej za granicą” z udziałem tłumaczy: Henryka Bereski, Zofii Bobowicz, Andersa Bodegårda, Billa Johnstona, Kseni Starosielskiej
Prowadzenie: Albrecht Lempp
13.30:
Lunch wydany przez pana Janusza Sepioła, Marszałka Województwa Małopolskiego (Willa Decjusza)


Willa Decjusza (ul. 27 Lipca 17a)
I cykl warsztatów:

15.30-17.00: 1. Proza 1
„Nowe tytuły znanych pisarzy”
Prowadzący: Przemysław Czapliński 1. Proza 2
„Nowe nazwiska w polskiej prozie”
Prowadząca: Marta Mizuro 2. Spotkanie z wydawcami poezji
Biuro Literackie, Wydawnictwo A5 3. „Nowy dramat polski”
Prowadzący: Roman Pawłowski 4. „Co przekładać z polskiej klasyki?”
Prowadzący: Krzysztof Biedrzycki 5. Dzieło Czesława Miłosza w przekładzie - warsztaty translatorskie
(we współpracy z The Milosz Institute. Library & Archives)
Prowadzące: Agnieszka Kosińska, Magdalena Heydel


II cykl warsztatów:

17.00-18.30: 1. Proza 3
„Nowe tytuły znanych pisarzy”
Prowadzący: Jerzy Jarzębski 2. Spotkanie z wydawcami
Wydawnictwo Literackie, Znak 3. „Niezbędnik polonisty – nowe, ważne książki o literaturze polskiej”
Prowadząca: Teresa Walas 4. Poezja 1
„Wprowadzenie do najnowszej poezji polskiej”
Prowadzący: Jerzy Jarniewicz 5. Dzieło Czesława Miłosza w przekładzie - warsztaty translatorskie - ciąg dalszy
(we współpracy z The Milosz Institute. Library & Archives)
Prowadzące: Agnieszka Kosińska, Magdalena Heydel
13.05, PIĄTEK

Uniwersytet Jagielloński (Aula na Kampusie UJ, ul. Gronostajowa 7)

11.00-13.30:

11.00-12.00:
Dyskusja panelowa „Polska oferta kulturalna dla Europy: literatura”
(z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury oraz Instytutu im. Adama Mickiewicza)
12.30-13.15:Prezentacja oferty Instytutu Książki


Willa Decjusza (ul. 27 Lipca 17a)
III cykl warsztatów:

15:00-16:30 1. Proza 4
„Nie tylko dla pań – proza obyczajowa”
Prowadząca: Justyna Sobolewska 2. Spotkania z wydawcami
Czarne, Pogranicze, Prószyński i S-ka 3. „Gombrowiczologia dla wszystkich”
Prowadzący: Jerzy Jarzębski 4. „Polska szkoła reportażu”
Prowadzący: Mariusz Szczygieł 5. "O poezji Bolesława Leśmiana"
Prowadzący: Michał Paweł Markowski 6. Esej 1
"Książki nieodkryte"
Prowadzący: Marek Zaleski
19.00: Uroczystość wręczenia nagrody Transatlantyk w Teatrze im. J. Słowackiego
14.05, SOBOTA

Willa Decjusza (ul. 27 Lipca 17a)
IV cykl warsztatów:

10:00-11:30 1. Proza 5
„Nie tylko dla chłopców – fantastyka”
Prowadzący: Robert Ziębiński 2. Spotkanie z wydawcami
W.A.B., Słowo Obraz/Terytoria 3. „Tajniki nowej polszczyzny”
Prowadzący: Bartosz Chaciński 4. Esej 2
„Esej współczesny”
Prowadzący: Michał Paweł Markowski 5. Proza 6
„Nowe nazwiska w polskiej prozie”
Prowadzący: Dariusz Nowacki 6. Poezja 2
„Wprowadzenie do najnowszej poezji polskiej”
Prowadzący: Tadeusz Pióro