IX Konkurs Literacki PTWK

19.12.2007
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Biblioteka Raczyńskich ogłosiły rozpoczęcie IX edycji Konkursu Literackiego. Konkurs obejmuje następujące kategorie: poezja, proza, eseistyka i książka dla dzieci. Laureaci otrzymują Srebrne Pierścienie Wydawców oraz nagrody finansowe.

Udział w nim mogą wziąć autorzy książek wydanych w latach 2006 – 2007, którzy mają w swoim dorobku nie więcej niż trzy opublikowane książki w danej kategorii twórczości.

Konkurs, którego idea wywodzi się jeszcze z okresu międzywojennego, ma charakter biennale i w obecnej formule odbywa się od 1992 roku. Jego celem jest promocja współczesnej literatury polskiej. Od 2000 roku konkurs patronat nad konkursem objął prezydent miasta Poznania, który ustanowił również nagrodę specjalną za debiut.

Zgłoszenia (w miarę możliwości 3 egz. książki) autorzy, wydawcy, krytycy i czytelnicy mogą nadsyłać do 31 marca 2008 roku na adres:

Biblioteka Raczyńskich
plac Wolności 19
61-739 Poznań
(z dopiskiem „Konkurs Literacki PTWK")

W zgłoszeniu należy zamieścić informacje o autorze (adres, telefon, nota biograficzna) i pełne dane bibliograficzne książki. Rozstrzygnięcie konkursu, przyznanie nagród, ogłoszenie wyników i spotkania promocyjne z udziałem laureatów odbędą się we wrześniu 2008 roku w Warszawie.

Informacje:
Biuro PTWK
tel./fax (022) 850-34-76
e-mail: ptwk@wp.pl w godz. 10 – 16
Biblioteka Raczyńskich - Sława Piasecka
tel. (061) 852 94 42 w. 15