Laureaci Nagrody im. Władysława Reymonta

29.12.2005
Tegoroczne Nagrody Literackie im. Władysława Reymonta otrzymali Jerzy Ficowski za całokształt twórczości oraz Zbigniew Domino i Tomasz Łubieński za książki roku 2004.
 
Jerzego Ficowskiego jury nagrodziło za wszechstronną twórczość literacką, a głównie lirykę, która "doskonale zakotwicza się w prozie życia codziennego". Doceniono także przekłady literatury Ficowskiego z języków jidysz, hebrajskiego i cygańskiego oraz rekonstrukcję twórczości Brunona Schulza i Tadeusza Makowskiego. Zbigniewa Domino nagrodzono za powieść "Czas kukułczych gniazd" rekomendowaną do nagrody przez Związek Literatów Polskich, Tomasza Łubieńskiego zaś za książkę "Wszystko w rodzinie" rekomendowaną przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Wręczenie nagród - już po raz dwunasty - odbędzie się na przełomie stycznia i lutego. Zwycięzca otrzymuje za całokształt twórczości nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych, a za książkę roku - w wysokości 5 tysięcy. Nagroda jest przyznawana przez Związek Rzemiosła Polskiego od 1994 roku dla upamiętnienia więzi pisarza z rzemiosłem. Nagradzana jest twórczość prezentującą wysokie walory artystyczne, zachowanie tożsamości i kontynuowanie tradycji narodowych oraz za walory moralne i społeczne utworów literackich. Twórcy mogą zostać nagrodzeni w jednej z dwóch kategorii: za twórczość całego życia i książkę wydaną w roku poprzedzającym. Od kilku lat jury przyznaje także nagrody specjalne dla rzemieślników piszących oraz honorowe wyróżnienia dla przedstawicieli rzemiosła w dziedzinie upowszechniania kultury i wspierania twórczości literackiej. W gronie laureatów nagrody są między innymi Ryszard Kapuściński, Marek Nowakowski, Krzysztof Gąsiorowski, Piotr Kuncewicz, Jan Józef Szczepański, ksiądz Jan Twardowski, Wojciech Żukrowski, Wiesław Myśliwski, Tadeusz Różewicz, Olga Tokarczuk, Zygmunt Kubiak, Tadeusz Konwicki i Jarosław Abramow-Newerly. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbywa się tradycyjnie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Tam pod koniec XIX wieku mieściła się pracownia krawiecka, w której uczył się rzemiosła 13-letni Władysław Reymont. Późniejszy laureat literackiej Nagrody Nobla zdał znakomicie egzamin czeladniczy wykonując "ubranie frakowe". W skład jury wchodzą pisarze, laureaci nagrody, członkowie Prezydium Związku Rzemiosła Polskiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów Polskich. Laureaci otrzymują dyplom - grawerowaną plakietę z podobizną Reymonta oraz gratyfikację pieniężną. Ubiegłorocznymi laureatami byli: Marian Grześczak, za całokształt twórczości oraz Zbigniew Jerzyna za zbiór poezji "Mówią i inne wiersze" w kategorii "Za książkę roku 2003". Nagrodę specjalną otrzymał Jan Zioberski, pomysłodawca i organizator Wyższej Szkoły Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu.

za czytelnia.onet.pl