Rękopisy Karola Wojtyły dla metropolity krakowskiego

22.12.2005
60 stron rękopisów Karola Wojtyły z lat 60. podarowali w środę abp. Stanisławowi Dziwiszowi przedstawiciele Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Rękopisy trafią do powstającej przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach Fundacji „Nie lękajcie się”. W rękopisach znajduje się osiem dokumentów, w tym m.in. pierwotna i robocza wersja poematu Wigilia Wielkanocna (bez rozdziału pierwszego), list na 50-lecie KUL, dokument Dni Maryjne 1963 (Do Braci kapłanów), list do Jerzego Turowicza na 20-lecie „Tygodnika Powszechnego”, wstęp do książki Jerzego Turowicza Chrześcijanin w świecie współczesnym. Rękopisy zostały wykupione przez Znak od syna osoby, która przepisywała rękopisy Karola Wojtyły - powiedział prezes zarządu Znaku, Henryk Woźniakowski. Jak wyjaśnił, zostały one wykupione z myślą o przekazaniu ich na ręce abp. Stanisława Dziwisza, na potrzeby powstającej w Łagiewnikach Fundacji „Nie lękajcie się”.
źródło:www.ksiazki.wp.pl za PAP