Nagroda im. Gottfrieda Herdera dla Hanny Krall

29.04.2005

Hanna Krall, wybitna polska pisarka i reporterka, została uhonorowana prestiżową Nagrodą im. Gottfrieda Herdera. Od czterdziestu lat kapituła przy Uniwersytecie Wiedeńskim przyznaje to wyróżnienie wybitnym humanistom z Europy Środkowej. Polską pisarkę nagrodzono za "wkład do europejskiej kultury, który służy porozumieniu i pojednaniu". Pisarka nie odbierze osobiście nagrody, z powodu choroby musiała pozostać w Warszawie. Nagroda Herdera fundowana jest przez hamburską Fundację Alfreda Toepfera F.V.S. Jej założyciel, senator Toepfer, był kupcem i mecenasem sztuki, zaangażowanym w dzieło pojednania narodów Europy.

Każdego roku Fundacja przeznacza na programy kulturalne i społeczne kilka milionów euro, przyznaje też nagrody: Goethego, Puszkina, Rembrandta i nagrodę europejską.

Hanna Krall - kolejna polska laureatka nagrody Herdera - uczyniła z reportażu literacki dokument rzeczywistości. Wkrótce ma się ukazać amerykański wybór jej reportaży pt. Kobieta z Hamburga i inne prawdziwe historie.

(Za www.radio.com.pl/news/kultura)